Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH riješili preko 111.000 najstarijih predmeta u prvih šest mjeseci

19.07.2016.

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 31.06.2016. godine

Sudovi u BiH su u prvih šest mjeseci tekuće godine riješili preko 111.000 najstarijih predmeta odnosno realizovali 60% godišnjeg plana rješavanja predmeta.

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2016. godini predvidjeli riješiti 185.372 najstarijih predmeta. U prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 31.06.2016. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Praćenje procesa rješavanja predmeta prema planovima jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Naime, VSTV BiH je na sjednici održanoj 21. i 22. januara 2015. godine usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta koje se počelo primjenjivati prilikom kreiranja planova za rješavanje predmeta od 2015.godinu. Glavni cilj Uputstva je rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu. Osnovna promjena u Uputstvu se odnosi na pravilo da od 2015. godine svi sudovi imaju obavezu sačiniti plan rješavanja predmeta.

Zahvaljujući ovoj aktivnosti dolazi do konstantnog smanjenja broja neriješenih starih predmeta, što značajno doprinosi povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Od 2010. godine do danas sudovi su riješili više od 600.000 najstarijih predmeta što svakako utiče i na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

Praćenje procesa rješavanja predmeta je započelo 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu kojeg je finansirala Evropska unija putem sredstava IPA 2009 i IPA 2010, a zatim je nastavljena u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa I kojeg su finansirale Vlada  Norveške i Švedske i danas u okviru Projekta unapređenja efikasnosti II kojeg finansiraju Vlada Norveške i Vlada Holandije.
 
Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija plana