Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Izvještaj o provedenom postupku nabavke dijelova video-nadzora

Nakon što je Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine provela postupak nabavke dijelova video-nadzora, pokrenut Odlukom o nabavci roba, broj: Sp-01-1781/15 od 16.10.2015. godine te zaključila ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, na portal javnih nabavki BiH unesen je Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke, broj: 1413-7-1-28/15, koji možete ovdje preuzeti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh