Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Дозвољеност ревизије против другостепеног рјешења којим је правоснажно одлучено о приједлогу за понављање поступка

29.08.2014.

Правно схватање усвојено на Панелу за уједначавање судске праксе из грађанске области на којем су учествовали представници Суда Босне и Херцеговине, Врховног суда Федерације БиХ, Врховног суда Републике Српске и Апелационог суда Брчко Дистрикта БиХ, одржаном у Сарајеву 30.01.2014. године у просторијама Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Хрецеговине.

У складу са Правилима панела за уједначавање судске праксе, правно схватање, као и образложење истог је накнадно верификовано од стране судова – учесника панела.

Усаглашено правно схватање:

"Против другостепеног рјешења којим је правоснажно одлучено о приједлогу за понављање поступка  ревизија није дозвољена."


Образложење:

Понављање поступка је ванредни правни лијек који могу поднијети странке против правоснажне пресуде о којем суд одлучује у форми рјешења. Зато се питање дозвољености ревизије против другостепене одлуке о приједлогу за понављање поступка цијени према одредбама члана 254. став 1. и 2. Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 58/03 до 61/13). За примјену наведених законских одредаба потребно је да се кумулативно испуне два услова: да се ради о другостепеном рјешењу којим  се поступак правоснажно завршава и да  би у том спору ревизија била дозвољена против  правоснажне пресуде.   

Како је приједлог за понављање поступка ванредни правни лијек  којим се побија правоснажна одлука суда (без обзира да ли је постала правоснажна у првом или другом степену суђења)   поступак је правоснажно завршен  одлуком која је донесена у поступку чије се понављање тражи, па  другостепено рјешење којим је одлучено о приједлогу за понављање поступка ( одбијањем или осдбацивањем приједлога) није рјешење којим се поступак правоснажно завршава. Зато против другостепеног рјешења којим је правоснажно одлучено о приједлогу за понављање поступка  ревизија није дозвољена.

Образложење на енглеском језику можете преузети у прилогу.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица).
Доступна је и на: Bosanskom, Engleskom.

Povratak na vrh