Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Budžet VSTV-a BiH za 2013. godinu

 

VSTV dio svojih aktivnosti finansira iz odobrenih sredstava budžeta institucija BiH, a projektne aktivnosti usmjerene na reformu pravosuđa finansiraju se iz donatorskih sredstava.

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnim obavezama BiH , VSTV-u je za 2013. godinu odobren budžet u iznosu od 5.554.000 KM, od čega su sredstva u iznosu od 1.000.000 KM odobrena za projekt višegodišnjih kapitalnih ulaganja pod nazivom „Projekt informatizacije i jačanja kapaciteta pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini”.

Dodatno, u budžet za 2013. godinu prenesena su neutrošena kapitalna ulaganja za 2012. godinu u iznosu od 1.210.640 KM i primitak od prodaje imovine u iznosu od 28.360 KM, te je ukupan budžet VSTV-a za 2013. godinu iznosio 6.793.000 KM.

Izvršenje budžeta u 2013. godini u kategoriji tekućih izdataka iznosi 4.475.117 KM, odnosno 98%, a ostatak neutrošenih sredstava iznosi 72.708 KM, odnosno 2%.

Izvršenje budžeta u 2013. godini u kategoriji kapitalnih izdataka i kapitalnih grantova iznosi 1.596.931 KM, odnosno 71%. Dio neutrošenih sredstava koji se odnosi na višegodišnji projekt pod nazivom „Projekt informatizacije i jačanja kapaciteta pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini”, u iznosu od 647.218,29 KM, u skladu s dinamikom izvršenja projektnih aktivnosti, realizirat će se u budžetskoj 2014. godini.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Budžet VSTVBiH za 2008. godinu