Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Direktor Sekretarijata VSTV-a BiH

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), na sjednici održanoj 18.2.2013. godine, imenovalo je Admira Suljagića na dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.

Admir Suljagić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i ima dugogodišnje iskustvo u reformi pravosudnog sistema koja se provodi u Bosni i Hercegovini.

Do imenovanja na dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH obavljao je poslove šefa Kabineta Predsjedništva VSTV-a BiH i višeg pravnog savjetnika predsjednika VSTV-a BiH.

Od osnivanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, radio je kao pravni savjetnik na Projektu reorganizacije prekršajnog sistema i sudova za prekršaje u BiH, kao i pravni savjetnik u Sekretarijatu VSTV-a BiH na poslovima planiranja i komunikacija i u Kabinetu Predsjedništva VSTV BiH.

Poslije pripravničkog rada u advokaturi, u periodu od 1997. do 2001. godine, kao izvršni direktor projekta OSCE-a i Vijeća Europe vodio je Komisiju za besplatnu pravnu pomoć u BiH, a potom se kao službenik za reformu pravosuđa pridružuje Uredu visokog predstavnika, odnosno Nezavisnoj pravosudnoj komisiji u BiH, koja je započela proces reforme pravosuđa u BiH.

Također je radio u Uredu Vijeća Europe u BiH, na poslovima menadžera Projekta Vijeća Europe i Europske komisije na podršci razvoja centara za edukaciju sudija i tužilaca u BiH. U okviru Ureda Vijeća Europe bio je jedan od koordinatora-vođa Projekta za izradu komentarâ na Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvršnom postupku.

Dodatno se edukovao i usavršavao u zemlji i inostranstvu, a između ostalih, završio je i program edukacije Univerziteta Harvard, John. F. Kennedy School of Government, 2011. godine.

Admir Suljagić  tečno govori engleski jezik.

Dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić preuzima 1. marta 2013. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

AdmirSuljagicMedium.jpg

Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV BiH