Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije

mailprint fav manja slovaveća slova

05.12.2013.

„Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije“ je publikacija nastala u okviru projekta „Implementacija evropskih antidiskriminatornih standarda u Crnoj Gori i drugim državama regiona“. Projekat su zajednički inicirali Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, uz podršku njemačkog Ministarstva vanjskih poslova.

Publikacija sadrži praktične informacije za one koji su pogođeni diskriminacijom, njihove pravne zastupnike, te nevladine organizacije koje su se posvetile borbi protiv diskriminacije. Osim toga, namjenjena je i državnim službenicima ili djelatnicima u državnim službama (sucima, tužiocima, upravnim i policijskim službenicima). Publikacija ne predstavlja detaljan priručnik za evropsko antidiskriminatorno pravo, već dopuna postojećem Priručniku o evropskom antidiskriminatornom pravu koji je objavila Agencija Evropske unije za temeljna prava . Tačnije, u najznačajnijim crtama je prikazano evropsko antidiskriminatorno pravo i zajednička struktura zabranjenih osnova diskriminacije, te dat uvod u najvažniju jurisdikciju Evropskog suda za ljudska prava o zaštiti od diskriminacije. Posebno je obrađeno nekoliko odabranih primjera zaštićenih osnova npr. zaštita rodne ravnopravnosti, zaštita prava transseksualnih osoba, zaštita od rasizma i antiromskih aktivnosti i slično. U prilogu publikacije se mogu naći informacije koje će olakšati da se u praksi preduzmu akcije protiv diskriminacije, i to: adrese državnih institucija i nevladinih organizacija koje se u državama regiona bave zaštitom od diskriminacije, prevod Evropske konvencije o ljudskim pravima, te dodatne informacije o podnošenju predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Publikaciju možete preuzeti u prilogu u PDF formatu.

Mišljenja iznesena u publikaciji predstavljaju stavove autora, te ne odražavaju nužno stavove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH odnosno Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Legal-15.jpg

IRZ 20