Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Moduli - Projekt za jačanje tužilačkih kapaciteta

22.05.2017.

U okviru Projekta za jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, koji se implementira u VSTV BiH izrađeno je sedam edukativnih modula, koji se koriste za edukaciju tužilaca, kao i za zajedničku edukaciju tužilaca i ovlaštenih službenih lica.

Dva modula su pripremljena 2016. godine, i to:
• “Otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela korupcije”, autori Nenad Vranješ, tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Emir Dugalija, viši inspektor u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine
• “Pojavni oblici privrednog kriminala i način njihovog dokazivanja”, autori Svetlanka Bijelić, tužilac Specijalnog tužilaštva Banja Luka I Suad Ćurovac, stručni savjetnik – ekonomista iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine

dok su pet modula izrađena 2012. godine, kako slijedi:
• „Posebne istražne radnje“ autori Vesna Antonić, sudija Okružnog suda u Banja Luci i Dragan Mitrović ispred direkcije za koordinaciju policijskih tijela
• „Imunitet svjedoka“ autori Azra Miletić, sudije Suda BiH i Bozidarka Dodik, sudija Vrhovnog suda FBiH
• „Krivični postupak protiv pravnih lica“, sudija mr. Ljiljana Filipović, sudija Vrhovnog suda FBiH i Dr. Veljko Ikanović, sudija Vrhovnog suda RS
• „Istraživanje i istraživačke sposobnosti“ autori Aner Hadžimahmutović i Hana Vranješević
• „Cyber kriminal, pranje novca i finansijske istrage“ autori Miralem Porobić i Mirsad Bajraktarević


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh