Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Akti suda

-        Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Tuzli
-        Pravilnik o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaće i drugih ličnih primanja radnika Kantonalnog suda u Tuzli
-        Pravilnik o radnim odnosima
-        Pravilnik o stambenim odnosima
-        Pravilnik o zaštiti na radu
-        Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu
-        Pravilnik o zaštiti od požara
-        Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih motornih vozila
-        Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u Kantonalnom sudu u Tuzli
-        Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Kantonalnom sudu u Tuzli
-        Pravilnik o popisu sredstava i izvoru sredstava u Kantonalnom sudu u Tuzli
-        Pravilnik o poklonu i uslovima i načinu korištenja sredstava reprezentacije
-        Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama, sugestijama i pohvalama na rad Kantonalnog suda u Tuzli i njegovih sudija, državnih službenika i namještenika
-        Pravilnik o javnim nabavkama
-        Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
-        Pravilnik o arhivskom poslovanju
-        Poslovnik o radu
-        Poslovnik o radu opće sjednice
-        Uputstvo o kućnom redu
-        Uputstvo o raspodjeli predmetima u rad sudijama u manuelnom sistemu upravljanja predmetima
-        Odluka o osnivanju sudskih odjeljenja i formiranju kolegija predsjednika suda
-        Odluka o formiranju kolegija sudske uprave
-        Odluka o prijemu stranaka
-        Odluka o zabrani unošenja mobitela u sudnicu
-        Odluka o zabrani pušenja
-        Odluka o odobravanju visine troškova fiksnih telefona
-        Program rada Kantonalnog suda u Tuzli za 2010. godinu
-        Raspored poslova za 2010. godinu
-        Operativni plan rješavanja starih i zaostalih predmeta za 2010. godinu


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh