Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Drugo izdanje Vodiča kroz pravosuđe BiH

22.03.2010.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BIH) objavilo je drugo izdanje publikacije „Vodič kroz pravosuđe Bosne i Hercegovine“.

Ova publikacija pored općih informacija o VSTV BiH, sastavu Vijeća, članovima i organizacijskoj strukturi, u sažetoj formi prikazuje i neke od aktivnosti Vijeća u procesu reforme pravosudnog sistema u BiH.

Drugi dio publikacije predstavlja adresar sa svim potrebnim informacijama pravosudnih institucija u BiH, ministarstava pravde na svim razinama vlasti, strukovnih udruženja i drugih organizacija u vezi sa bosanskohercegovačkim pravosuđem.

Vodič kroz pravosuđe štampan je na srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Praksa VSTV BiH je da svoje publikacije štampa na samo jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine naizmjenično sljedećim redoslijedom na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

- KRAJ -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Hrvatskom, Srpskom, Engleskom, Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Drugo izdanje Vodiča kroz pravosuđe BiH