Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Priručnik za korisnike Baze podataka za sudske odluke

21.05.2008.

Vizija VSTV-a je funkcionalan pravosudni sistem koji se zasniva na četiri ključna principa: nezavisnost, odgovornost, efikasnost i kvalitet. Imajući ovo u vidu Vijeće je tokom 2006. godine iniciralo osnivanje Centra za sudsku dokumentaciju (Centar) kao posebnog odjela Sekretarijata VSTV-a, koji će nesumljivo doprinijeti ostvarenju sva četiri principa naročito principu efikasnosti i kvaliteta.

Uspostava baze sudskih odluka je prvi i veoma značajan projekat koji implementira Centar. Kreiranje baze podataka za sudske odluke počelo je u 2007. godini tokom koje je razvijen softver za unos i pretragu sudskih odluka. Pri izradi softvera se vodilo računa o potrebama budućih korisnika, pa je razvijena baza interaktivna i omogućava pretragu po različitim kriterijima.

U toku 2007. godine, takođe su intenzivirane aktivnosti na prikupljanju odluka iz sudova u Bosni i Hercegovini, na prvom mjestu odluka entitetskih vrhovnih sudova, sa kojima su uspostavljeni odlični partnerski odnosi. 

Pored toga, poduzete su aktivnosti na obradi i unosu odluka u bazu, tako da baza u momentu pisanja ovog priručnika sadrži 450 izabranih sudskih odluka.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Priručnik za korisnike Baze podataka za sudske odluke