Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Ured disciplinskog tužioca

mailprint fav manja slovaveća slova

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) ima nadležnost (član 17. Zakona o VSTVBiH) da prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, dodatnim sudijama i tužiocima.

Ured disciplinskog tužioca (u daljem tekstu: Ured) vrši dužnost tužioca (član 64. Zakona o VSTVBiH) u vezi sa navodima koji se tiču povreda dužnosti sudija ili tužilaca. Ured je odgovoran za procjenu pravne valjanosti pritužbi, istraživanje navoda protiv sudija ili tužilaca o povredi dužnosti, te za pokretanje disciplinskih postupaka i zastupanje predmeta disciplinskih prekršaja pred disciplinskim komisijama Vijeća. Ured pokreće istrage na vlastitu inicijativu ili po pritužbi, koju može podnijeti svaka osoba ili organizacija, a koja mora biti uložena u pismenoj formi ili lično u Uredu disciplinskog tužioca, uz dokaze koji potkrepljuju pritužbu (član 41. stav 1. Poslovnika VSTV-a). Uslov pismene forme ispunjava i slanje pritužbe putem e-maila.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH/Vijeće) je na sjednici održanoj 29. maja 2014. godine donijelo odluku o imenovanju Arbena Murtezića na poziciju glavnog disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca (UDT) pri VSTV-u  BiH na mandat od četiri godine, počevši od 1. jula 2014. godine. Ovim je g. Murteziću ponovo iskazano povjerenje za obavljanje dužnosti glavnog disciplinskog tužioca, koju je obnašao u periodu od jula 2010. do jula 2014. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh