Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Stvarna nadležnost Vrhovnog suda Republike Srpske

Vrhovni sud Republike Srpske je nadležan:

 

a)       da odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka okružnih sudova, ako je to zakonom određeno;

b)       da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih odluka sudova kada je to zakonom određeno;

c)       da odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno;

d)       da rješava sukobe nadležnosti između sudova, ako zakonom nije drugačije određeno;

e)       da odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti s jednog suda na drugi sud, kada je to određeno zakonom;

f)         da obavlja druge poslove određene zakonom.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh