Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

Sastavljanje i pohranjivanje testamenta

Općinski sud u Tuzli pruža usluge sastavljanja sudskog testamenta/ oporuke,
pohranjivanje testamenta/oporuke.


SASTAVLJANJE TESTAMENTA

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament/oporuku za vas potrebno je da prije dolaska u Sud:

-Ponesete Vašu ličnu kartu ili putnu ispravu,
-Napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta/oporuke,

U zahtjevu ćete navesti:

-Ime i prezime, adresu prebivališta
-Predmet sudskog testamenta/oporuke
-Jednog svjedoka identiteta i dva svjedoka testamenta (nesrodni) sa adresom prebivališta istih.
-Ukoliko se radi o nekretninama, ponesite dokaz o vlasništvu i posjedu istih, tj. zemljišno-knjižni izvadak koji izdaje Općinski sud u Tuzli i posjedovni list koji izdaje Općinska Služba za katastar.

Uplatite taksu u iznosu od 60,00 KM.

POHRANJIVANJE TESTAMENTA

Ako želite da ostavite testament/oporuku sudu na čuvanje, potrebno je da uplatite dodatnu taksu u iznosu od 60,00 KM.

Taksu možete uplatiti u pošti ili banci na transakcijski račun:

Budžet TK broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221, Općina 094.

Nakon što ste učinili sve gore navedeno, dođite u Sud i obratite se referentu pisarnice.

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno u Sudu ili putem telefona.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Sastavljanje i pohranjivanje testamenta