Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Zakon o slobodi pristupa informacijama

U cilju što boljeg informiranja javnosti i provođenja Zakona o slobodi pristupa informacijama sud je donio Plan imlementacije ZSPI.

Ovaj plan u cjelosti ispunjava Smjernice date u "Standardima radnog učinka za model sudove" koje je kreirao USAID/JSDP, a ovaj sud prihvatio dana 19.05.2008. godine potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između VSTV-a, Projekta sektora razvoja pravosuđa (JSDP) i ovog suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh