Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Komentar Zakona o zabrani diskriminacije

23.03.2018.

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu objavio je Komentar Zakona o zabrani diskriminacije sa objašnjenjima i pregledom prakse u uporednom pravu kojeg je sačinio njihov ekspertni tim: Faris Vehabović, Midhat Izmirlija i Adnan Kadribašić.

“Cilj komentara je prvenstveno da se objasne odredbe ovog Zakona kako bi se omogućilo efikasnije zagovaranje i promoviranje ravnopravnosti u društvu odnosno da ukaže na sve prednosti ovog Zakona u sudskoj zaštiti od diskriminacije. U nedostatku prakse u oblasti diskriminacije u Bosni i Hercegovini ovaj Komentar također nudi pregled prakse međunarodnih tijela a prije svega Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda, Evropskog suda za ljudska prava Vijeća Evrope i konačno Evropskog suda pravde, s ciljem pregleda tumačenja koncepta i pojmova koji su također sastavni ovog Zakona.

Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu je uvjeren da će ovim Komentarom Zakona o zabrani diskriminacije dati svoj doprinos potpunom razumijevanju i dosljednoj primjeni ovog Zakona u praksi, jer će primjena ovog Zakona trebala da doprinese smanjenju broja diskriminacijskih praksi i do osiguranja ravnopravnosti u društvu.”

Komentar Zakona, uz odobrenje Centra, možete preuzeti ovdje u PDF formatu.

U prilogu također možete preuzeti Zakon o zabrani diskriminacije - Nezvanični prečišćeni tekst (Službeni glasnik BiH, br. 59/09 i 66/16), kao i Vodič za primjenu izmjenjenog i dopunjenog Zakona o zabrani diskriminacije BiH - Pregled izmjena i dopuna sa objašnjenjima i odgovorom pravosuđa BiH - Sarajevo, 2017. godine

 

Mišljenja iznesena u izvještaju predstavljaju stavove autora, te ne odražavaju nužno stavove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH odnosno Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a.


 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh