Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Nastavak realizacije projekta "Lopov uvijek bude otkriven" i pripremne aktivnosti za realizaciju novog programa prevencije kriminaliteta koji će se odnositi na borbu protiv trgovine ljudima.

15.07.2021.

Dana 14.07.2021. godine u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo održan je sastanak kojem su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica i policijski komesar Uprave policije Nusret Selimović sa saradnicima, ministrica odgoja i obrazovanja KS Naida Hota-Muminović sa saradnicom i predstavnici projekta “Jačanja uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini” koji se uz podršku Vlade Švicarske realizuje u okviru VSTV-a Bosne i Hercegovine.

Tema sastanka je bila nastavak saradnje i uspostavljanje održivosti preventivnog programa edukacije učenika osnovnih škola “Lopov uvijek bude otkriven” i razvoj novog programa prevencije kriminaliteta iz oblasti  sprječavanija trgovine ljudima.

Projekat “Lopov uvijek bude otkriven” je tokom prethodne četri školske godine realizovan u svim šestim razredima osnovnih škola u KS a nosioci aktivnosti su bili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije i Ministarstva za  odgoj i obrazovanje  KS.

Zajednički zaključak svih učesnika, koji su  do sada učestvovali u praktičnom provođenju projekta na terenu, jeste da je projekat u potpunosti ispunio očekivanja u smislu kvaliteta prezentiranih sadržaja, zainteresiranosti i načina na koji su učenici osnovnih škola kao ciljna grupa projekta, prihvatili i aktivno učestvovali u prezentaciji planiranih sadržaja, te da bi bilo veoma korisno nastaviti ovu vrstu edukacije i u narednoj školskoj godini.

Također, postignuta je i načelna saglasnost  da projekat “Jačanja uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa nadležnim službama Uprave policije MUP-a KS i Ministarstva odgoja i obrazovanja KS, započne pripreme na realizaciji novog programa prevencije kriminaliteta koji će se odnositi na  borbu protiv trgovine ljudima. Predviđeno je da  projekat bude realiziran u završnim razredima svih srednjih škola na području Kantona Sarajevo. Policijski službenici koji već rade na realizaciji projekta “Lopov uvijek bude otkriven” proći će odgovarajuću edukaciju u okviru priprema za provedbu novog projekta prevencije kriminaliteta.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

dsc_3589.jpg

dsc_3592.jpg

dsc_3594.jpg