Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

VSTV BiH i EU: Unapređenjem komunikacije s medijima do veće transparentnosti pravosuđa

10.06.2021.

Važnost kontinuirane komunikacije između medija i pravosudnih institucija, tema je koja je bila u fokusu radionice „Savremeno komuniciranje s javnošću i uloga odnosa s medijima u sudovima i tužilaštvima“ koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine organizovalo u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ kojeg finansira Evropska unija kao dio šire podrške sektoru pravosuđa u BiH.

Unapređenje komunikacije s medijima, jedan je od načina povećanja transparentnosti rada pravosudnih institucija, zbog čega VSTV BiH insistira na stalnom usavršavanju i jačanju vještina iz ove oblasti kod uposlenih u pravosudnim institucijama.

Tokom radionice se govorilo i o važnosti strateškog komuniciranja i ulozi odnosa sa medijima u sudovima i tužilaštvima, pripremi i plasiranju informacija za javnost, ali i svim drugim aspektima koji doprinose proaktivnijoj komunikaciji. Jedan od glavnih ciljeva bio je ukazati na važnost i uticaj odnosa s javnošću na kreiranje javnog mnijenja o pravosuđu.

Posebna pažnja posvećena je kriznom komuniciranju, specifično u konteksu prilagođavanja komunikacije uslovima koje je uzrokovala pandemija virusa COVID-19.

Organizovanje niza seminara na temu „Savremeno komuniciranje s javnošću“ samo je jedna od aktivnosti koju VSTV, u saradnji sa međunarodnim partnerima, realizuje s ciljem unapređenja trenutnih komunikacijskih praksi i uspostavljanja proaktivnije komunikacije između pravosudnih institucija i javnosti.

S obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19 te u skladu sa odlukama relevantnih izvršnih tijela, kao i Odlukom VSTV-a BiH, obuka je održana putem video konferencije


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

ipa radionica 0806_ (1).PNG

Radionica komuniciranje IPA2 (1).jpg