Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Nastavak jačanja vještina uposlenih u sudovima

09.06.2021.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja sa jačanjem vještina komunikacije, timskog rada i liderstva uposlenih u sudovima. U okviru projekta Unapređenje kvaliteta pravosuđa, u Banjoj Luci je organizovana još jedna u nizu radionica na ovu temu, a učesnici su bili  rukovodioci odjeljenja u sudu i organizacionih jedinica u sudovima, kao i drugi nosioci pravosudne funkcije koji u budućnosti imaju namjeru obnašati rukovodeću funkciju.

Komunikacija, timski rad i liderstvo prepoznaju se kao vještine neophodne za efikasan rad uposlenih u sudovima i unapređenje rada pravosudnih institucija. Posebno je važna činjenica da se jačanje ovih vještina direktno reflektuje i na poboljšanje kvaliteta pružanja usluga građanima, zbog čega VSTV BiH, u saradnji sa međunarodnim partnerima, insistira na kontinuiranom usavršavanju i jačanju vještina zaposlenih u pravosudnim institucijama.

Tokom radionice se govorilo o ličnoj djelotvornosti, vještinama komunikacije i timskoj djelotvornosti sa ciljem prepoznavanja vlastitog tipa ličnosti i stila, razvijanja sposobnosti aktivnog slušanja, percepcije, asertivnosti i davanja povratnih informacija. Edukacija je organizovana u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, a značajan doprinos u formiranju programa edukacije dali su eksperti iz Nizozemske, koji su sa trenerima koji su edukatori tokom radionica, podijelili iskustva u radu sudova iz svoje zemlje.

Projekt Unapređenje kvaliteta pravosuđa realizuje se uz finansijsku podršku Vlade Norveške i Vlade Nizozemske te u partnerstvu sa Sudskim vijećem Nizozemske i Sudskom administracijom Norveške.

Radionica, kao i sve aktivnosti VSTV BiH, organizovana je uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera za sprječavanje pojave i širenja virusa COVID – 19.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

radionicaBL1_.jpg

radionicaBL2_.jpg