Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Olav Reinertsen, ambasador Norveške u BiH: Moderno i efektivno pravosuđe je ono što građani BiH trebaju

08.06.2021.

Norveška snažno podržava nastavak reformskih procesa u svrhu postizanja dobrobiti građana Bosne i Hercegovine kroz uspostavljanje modernog i efektivnog pravosuđa, jer je to ono što ono je što građani i zemlja trebaju u ovom trenutku, poručio je Olav Reinertsen, ambasador Norveške u BiH tokom sastanka sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Izgradnja kvalitetnijeg i efikasnijeg pravosuđa u BiH, već godinama je u fokusu saradnje Norveške i VSTV-a BiH, a rezultati brojnih zajedničkih aktivnosti itekako su vidljivi u brojnim oblastima. Kako je tokom sastanka i naglašeno, održivost postignutih rezultata i nastavak progresa bit će prioritet u narednom periodu, zbog čega je neophodno zadržati i jačati partnerske odnose.

Tokom sastanka, kojem su prisustvovali predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić te Ana Bilić Andrijanić i Kenan Ališah, rukovodioci Projekta unapređenja kvalitete pravosuđa koji VSTV-BiH realizuje uz podršku Vlade Norveške, poseban akcent stavljen je na značaj usvajanja izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH kako bi se uspješno nastavilo sa reformom pravosudnog sistema.  

Naš cilj je nezavisno, odgovorno, efikasno i kvalitetno pravosuđe po mjeri građana i od tog cilja ne smijemo i nećemo odstupiti, a ovi principi i ova vizija VSTV-a BiH postaju životni upravo kroz konkretne aktivnosti na kojima radimo u okviru saradnje sa Vladom Norveške – istakao je predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija. 

Tokom sastanka se govorilo i o brojnim izazovima sa kojim se VSTV-BiH i pravosudni sistem svakodnevno suočavaju, ali i budućim aktivnostima koje će ova institucija realizovati s ciljem unapređenja trenutnog stanja.

Direktor Sekretarijata VSTV-a BIH naglasio je opredjeljenost ove institucije da poduzme sve aktivnosti koje će osigurati nezavisnost, odgovornost i kvalitet pravosuđa u BiH u skladu s ostatkom Evrope, bez obzira na sve utjecaje i izazove.

Kroz saradnju VSTV-a BiH i Vlade Norveške, već godinama se intenzivno radi na jačanju rada sudova i to unapređenjem upravljanja sudom, efikasnosti i kvalitete sudskih odluka, uvođenjem sistema mentorstva, unapređenjem sistema za automatsku obradu podataka s ciljem smanjenja broja neriješenih predmeta i poboljšanjem infrastrukture pravosudnih institucija. Značajni rezultati i pomaci već su vidljivi, zbog čega je dodatno jačanje partnerstva i saradnje od iznimne važnosti

Projekat unapređenja kvaliteta pravosuđa koji se realizuje uz podršku Vlade Norveške i u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške te Sudskim vijećem Nizozemske a s ciljem kontinuirane implementacije aktivnosti koje vode ka efikasnijem radu sudova, realizuje se od 2019. godine.Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

predsjednik_ambasadororveske.JPG

norveskaambasadsiroka.JPG

zajednička norveska.jpg