Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održana edukacija iz oblasti strateškog planiranja

04.06.2021.

Projekat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH „ Podrška pravosuđu u BiH-Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ uz financijsku podršku Vlade Švicarske je u periodu 30.5.-3.6.2021. godine organizovao radionice za predstavnice/ke kantonalnih, okružnih javnih tužilaštava, Republičkog tužilaštva RS i Federalnog tužilaštva FBiH iz oblasti strateškog planiranja.

Cilj ove edukacije je bio jačati kapacitete i kompetenecije kontakt osoba u tužilaštvima zaduženih za podršku glavnim entitetskim tužiocima i glavnim okružnim i kantonalnim tužiocima u procesu strateškog planiranja , izrade strateških okvira, godišnjih planova rada i godišnjih izvještaja o provedbi strateškog okvira tužilačkog sistema na godišnjem i kvartalnom nivou.

Osim toga prisutni su se upoznali o funkcionalnostima, prikupljanju i obradi  podataka iz Sistema za podršku izvještavanju i odlučivanju (SIPO).


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Foto 1.jpg

Foto 3.jpg