Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Nadležna ministarstva podržala uvođenju sistema mentorstva za sudije u bh. sudovima

20.04.2021.

O uvođenju sistema mentorstva u sudovima u Bosni i Hercegovini (BiH), na sastanku koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) organizovalo 19. aprila 2021. godine u Sarajevu, razgovarali su predstavnici državnog i  ministarstva pravde Republike Srpske, Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, Delegacije Europske unije u BiH, ambasada Norveške i Nizozemske te VSTV-a BiH.

Uvođenje mentorstva za novoimenovane sudije je jedno od pitanja koje je posebno istaknuto i kroz preporuke Evropske komisije proizašle iz Peer review misije, kao i Priebeovog izvještaja, što dodatno ukazuje na važnost ovog mehanizma u izgradnji efikasnog pravosudnog sistema.

Mentorstvo suštinski predstavlja integralni dio početne obuke, koja se provodi na radnom mjestu i kojom se nastoji osigurati da sudije dobiju podršku iskusnijih kolega u razvoju svojih sudijskih vještina, uz dosljedno poštivanje principa nezavisnosti i samostalnosti sudske funkcije.

Strateški prioriteti pravosuđa u BiH, koji se ogledaju u izgradnji efikasnog i kvalitetnog pravosuđa, zahtijevaju koordinirano i sinergijsko djelovanje svih relevantnih institucija, u skladu sa njihovim ustavnim i zakonskim nadležnostima, što je potvrđeno i tokom sastanka koji je održan juče. Sva resorna ministarstva, kao i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, kao strateški partneri u ovom procesu, podržali su aktivnosti uvođenja mentorstva u sudove. VSTV BiH ovo pitanje posebno je aktuelizirao kroz Projekat unapređenja kvaliteta pravosuđa, koji finansira Vlada Norveške, a koji se provodi u partnerstvu sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.

Kako je zaključeno, VSTV BiH će u narednom periodu upoznati resorna ministarstva sa svim relevantnim materijalima i prijedlozima izmjene pravnog okvira, kako bi imali priliku aktivno učestvovati  u uvođenju procesa mentorstva u BiH pravnom okviru.

Tokom sastanka je aktuelizirano i pitanje koje je prouzrokovano različitim pravnim okvirom na entitetskom nivou, a koje se odnosi na izvršenje prekršajnih sankcija, obzirom da određeni sudovi ukazuju na činjenicu da trenutni pravni okvir onemogućava izvršenje kazne zatvora, kojom je zamijenjena novčana kazna izrečena u prekršajnom postupku, u situaciji kada se postupak vodi pred sudovima u Republici Srpskoj, a lica imaju prebivalište u Federaciji BiH.

Ovo pitanje će od strane VSTV BiH biti posebno adresirano entitetskim ministarstvima pravde, sa ciljem eventualnih izmjena pravnog okvira, koje bi omogućile sprovođenje kažnjenih lica od strane Sudske policije Federacije BiH po odlukama sudova sa sjedištem u Republici Srpskoj.

Sastanak, kao i sve aktivnosti VSTV BiH, organizovan je uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera za sprječavanje pojave i širenja virusa COVID – 19.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

logo vstv.jfif