Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Kroz saradnju sa poslovnom zajednicom do popularizacije alternativnog rješavanja sporova

01.04.2021.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) i Spoljnotrgovinska komora BiH (STK BiH) organizovali su juče informativno predavanja o prednostima alternativnih i mirnih načina rješavanja privrednih sporova, namijenjeno poslovnoj zajednici u BiH.
Učesnici događaja su imali priliku čuti detaljne informacije o arbitraži, medijaciji i sudskoj nagodbi, kao i o tome kakve prednosti rješavanje sporova na ovaj način ima u odnosu na redovni sudski postupak. O postupku arbitraže pred Arbitražnim sudom pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH, govorio je prof. dr Abedin Bikić, dok je o prednostima medijacije govorio Amir Avdagić, potpredsjednik Udruženja medijatora u BiH. U finalnom dijelu događaja, učesnici su od Dijane Mazalić Nović, predsjednice Okružnog privrednog suda u Prijedoru, mogli čuti šta je to sudska nagodba i zašto bi privredni subjekti svoj spor pred sudom trebali pokušati da riješe postizanjem nagodbe.
Ovaj događaj je dio šire inicijative koju VSTV BiH provodi uz podršku Evropske unije, kroz Projekat "Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana - IPA 2017". U narednim mjesecima, VSTV BiH će slične događaje organizovati i u saradnji sa drugim privrednim komorama u BiH, kako bi se poslovnoj zajednici približila arbitraža, medijacija i sudska nagodba, kao alati za brže, efikasnije i najčešće jeftinije postizanje rješenja privrednih sporova.

Brz pristup pravdi i efikasno rješavanje sporova, preduslov su stabilnijeg poslovnog okruženja i intenzivnijeg privrednog rasta, stoga će VSTV BiH nastaviti da provodi aktivnosti na popularizaciji alternativnog rješavanja sporova, u skladu sa svojim strateškim opredjeljenjem.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

STKBIH.png