Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH za devet mjeseci riješili 129.530 najstarijih predmeta

09.10.2019.

(Sarajevo, 9. oktobar 2019. godine) – Sudovi u Bosni i Hercegovini su, za devet mjeseci tekuće godine, riješili 129.530 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 76% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta. 

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 170.286 najstarijih predmeta. U periodu 01.01.-30.09.2019. godine u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 83.809 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 41.629 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 2.473 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.619 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta. 

Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi u prosjeku ostvarili 73% plana dok su sudovi viših instanci, realizovali 92% plana. 

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH. 

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.09.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.


-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Septembar 2019