Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

U prvom kvartalu sudovi riješili 60.178 najstarijih predmeta

17.04.2019.

(Sarajevo, 17. april 2019. godine) – Sudovi u Bosni i Hercegovini su, u prva tri mjeseca 2019. godine, riješili 60.178 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 38% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta. 

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 158.470  najstarijih predmeta. U periodu 01.01.-31.03.2019. u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 39.010 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 19.280 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 715 predmeta dok je Sud BiH riješio 610 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta. 
U odnosu na isti period prošle godine, u planovima se nalazi 1.339 predmeta više, dok je realizacija veća za 2%.

Od prvostepenih sudova (općinski, osnovni i okružni privredni) se očekivalo da u prvom kvartalu realizuju minimalno 25% svojih planova. Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi realizovali plan u jednakom ili većem procentu od očekivanog te u prosjeku ostvarili 35% plana dok su sudovi viših instanci, koji plan kreiraju na tromjesečnoj osnovi, realizovali 96% plana. Sudovi viših instanci, koji postupaju u prvostepenim predmetima, i za koje kreiraju godišnji plan rješavanja predmeta, realizovali su 37% plana. 

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH. 

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 31.03.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija mart 2019