Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH tokom 2018. godine riješili blizu 150.000 najstarijih predmeta

22.01.2019.

Od 2010. godine riješeno preko 950.000 najstarijih predmeta

Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u 2018. godini riješili blizu 150.000 najstarijih predmeta. Ovaj broj je rezultat dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine s ciljem smanjenja starosne strukture i velikog broja starih neriješenih predmeta.

U 2018. godini, planom je predviđeno da se riješi 175.445 najstarijih predmeta, od čega je riješeno 85%. Preciznije, od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, sudovi u BiH su riješili ukupno 149.916 najstarijih predmeta što je dodatno doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini. U sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 97.424 predmeta.  Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 47.720 predmeta. Sudovi Brčko Distrikta BiH su u 2018. godini riješili 2.815 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.957 najstarijih predmeta.

Istovremeno, 38 sudova ima najmanju realizaciju plana rješavanja predmeta iniciranih 2005.godine ili ranije dok 8 sudova nije riješilo niti jedan predmet iz plana iniciran u navedenom periodu.

Prvobitno su planove primjenjivali samo sudovi s velikim brojem neriješenih starih predmeta, a 2015. godine VSTV BiH je usvojilo novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta, kojim je predviđeno da svi sudovi u BiH imaju obavezu sačiniti plan rješavanja predmeta. Od 2010. do 2018. godine sudovi na ovaj način riješili 956.960 najstarija predmeta što je u velikoj mjeri, uticalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1.- 31.12.2018. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.


-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija 2018.