Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH u prvih šest mjeseci realizovali plan rješavanja predmeta u očekivanom procentu

20.07.2018.

Riješeno 98.289 najstarijih predmeta

U periodu od 01.01.-30.06.2018. godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 98.289 najstarijih predmeta, realizirajući tako, u prvih šest mjeseci ove godine, 60% predmeta predviđenih planom rješavanja za 2018. godinu.
U tekućoj godini, planom je predviđeno da se riješi 164.823 najstarijih predmeta.

Konkretno, od prvostepenih sudova - općinskih, osnovnih i okružnih privrednih sudova, se očekivalo da u prvih šest mjeseci riješe minimalno 50% predmeta iz plana, dok analiza pokazuje da su ovi sudovi u prosjeku realizovali 56% plana.
Plan je, u istom ili većem procentu od očekivanog, realizovalo 46 prvostepenih sudova. Istovremeno, 27 sudova ima najmanju realizaciju plana u najstarijoj ili dvije najstarije kategorije, a riječ je o predmetima iniciranim 2005. godine i ranije.

Sudovi viših instanci su u prvih šest mjeseci riješili 94% predmeta predviđenih planom.

U prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po starosnoj strukturi predmeta u planu, za period 01.01.- 30.06.2018. godine, na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta. Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta, koje je usvojeno na sjednici VSTV-a BiH održanoj 21. i 22. januara 2015. godine.

Zahvaljujući angažmanu VSTV BiH i sudova, te podršci donatora, došlo je do smanjenja broja starih neriješenih predmeta, što je značajno doprinijelo povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Implementacija ove aktivnost je počela 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu financiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena je u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg financiraju Kraljevina Norveška i Kraljevina Švedska.
Od 2010. godine do danas sudovi su u okviru planova riješili 905.333 najstarija predmeta, što je, u velikoj mjeri, uticalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.


-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Juni 2018