Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Unapređenje rodne jednakosti i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu

Kao jedan od rezultata rada i realizacije aktivnosti  unapređenja rodne jednakosti te promocije i podrške u ostvarenju prava ranjivih grupa u pravosuđu, u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ (ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je izradilo publikaciju na temu predrasuda i stereotipa.

Publikacija je namijenjena sudijama, sa ciljem predstavljanja eventualnih posljedica stereotipa i predrasuda, posebno u kontekstu provođenja zakona.
Naime, publikacija objašnjava pojmove stereotipa i predrasuda te načine na koje ih stičemo i stvaramo. Pored toga, publikacija tretira i pitanje posljedica negativnih stavova, posebno u kontekstu provođenja zakona, čime se stereotipi i predrasude mogu stvoriti i ojačati ili prevenirati i otkloniti. Nadalje, objašnjeno je zašto je otklanjanje predrasuda preduvjet za ostvarenje jednakog pristupa pravdi i sticanje povjerenja javnosti u pravosuđe te je pojašnjen značaj uloge sudije u ovom procesu. Konačno, publikacijom je obuhvaćeno i pitanje načina eliminacije predrasuda iz pravosudnog sistema uzimajući u obzir relevantne odredbe Kodeksa sudijske etike.

VSTV BiH smatra da je riječ o izuzetno značajnoj temi, obzirom da se, osvještavanjem i uklanjanjem predrasuda i stereotipa iz sudnice, te uvažavanjem i poštivanjem različitosti u vlastitoj okolini, eliminiraju diskriminirajuće prakse, čime pravosudni sistem postaje dostupan, fer i nepristrasan, a povjerenje javnosti u pravosuđe prirodno slijedi taj proces.

Štampana verzija publikacije je distribuirana svim sudovima dok je elektronska verzija na tri službena jezika u BiH i engleskom dostupna na web stranici VSTV-a BiH i može se preuzeti sa linkova ispod.
 
Publikacija BOS  Publikacija HRV  Publikacija SRP  Publikacija ENG
 
Vezane vijesti


-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh