Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Anketa o radu pravosudnog web portala (pravosudje.ba)

19.03.2019.

Kako bi se građanima, profesionalcima u sektoru pravde i drugim zainteresiranim stranama omogućio jednostavan pristup informacijama i uslugama, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH pokrenulo je niz konsultacija sa korisnicima usluga web portala pravosudje.ba u sudovima i tužiteljstvima, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora i medija i sa građanima. Prikupljene informacije i prijedlozi za poboljšanje će služiti kao osnova za dalje izmjene i poboljšanja web portala. Ovaj portal je jedan od glavnih komunikacijskih kanala između pravosuđa i građana BiH i treba predstavljati pouzdan izvor informacija o pravosuđu, tako da je vaše mišljenje i učešće u ovoj fazi aktivnosti od ključne važnosti.

Ova aktivnost je dio projekta "Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana" koji finansira Evropska unija.

Molimo Vas da odgovorite na anketu i podržite nas u procesu modernizacije pravosudnog web portala.

Hvala vam na vašem vremenu i učešću.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh