Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Transparentnost na djelu- Javnosti dostupne informacije o radu sudova

19.06.2017.

Interaktivna mapa o radu 80 sudova u BiH

Pokretanjem i puštanjem u rad interaktivne mape o radu 80 sudova u Bosni i Hercegovini kao dio web portala pravosudje.ba Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) od danas uvodi još jednu tehnološku novinu u pravosuđu koja će građanima olakšati pristup sudovima, a rad sudova učiniti transparentnijim i efikasnijim.

Stranke u postupku, kao i zainteresovana javnost, moći će, po prvi put, izvršiti uvid u izvještaje o protoku predmeta, realizaciji plana rješavanja predmeta i trajanju neriješenih predmeta u nadležnosti prvostepenih i drugostepenih sudova, bez prethodnog obraćanja sudovima ili VSTV-u BiH.

Izvještaji sadržavaju statističke podatke, isključivo su informativnog karaktera i preuzimaju se iz CMS-a (Sistem za automatsko upravljanje predmetima) na sedmičnoj osnovi zahvaljujući svakodnevnom radu zaposlenih u sudovima. Mapa prikazuje sve prvostepene i drugostepene sudove u BiH. Korisnik jednim klikom može izabrati lokaciju odnosno sud na mapi ili koristiti padajuće menije za dobivanje informacija određenog suda.

Pristup je omogućen klikom na link https://pravosudje.ba/gis/izvjestaji_gm.html

Pored internet mogućnosti pregleda navedenih podataka, za sada je planiran razvoj Android aplikacije koja će omogućiti pregleda istih informacija putem telefona.

Ova vrsta inovacije u pravosuđu je u skladu s reformom pravosuđa i predstavlja zajednički napor i saradnju predstavnika projekata „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji su finansirale Vlada Švedske i Vlada Norveške i „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema – IPA 2012“ koji je finansirala Evropska unija da se rad sudova približi strankama, kao i da se javnosti omogući uvid u njihov rad.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570.

  

- KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh