Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Informatizacija pravosuđa u BiH

Počeci informatizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini

Neposredno prije uvođenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u pravosudni sistem, sudovi i tužilaštva su imali tek nešto više od 500 kompjutera na kojima skoro uopće nije bilo licenciranog softvera. Evidencije u predmetima vođene su ručno, a da bi se dobila neka informacija bilo je neophodno pregledati brdo papirnatih spisa.

VSTV BiH je 2004. godine, usvajanjem Strategije informatizacije pravosuđa BiH, započeo proces mijenjanja načina funkcionisanja pravosudnih institucija koji se nije značajnije promijenio od početka 20. stoljeća. Motiv iza donošenja ove strategije je bio utemeljen na činjenici da bez IKT-a pravosuđe ne bi bilo u mogućnosti pružiti kvalitetne i moderne usluge, koje bi mogle odgovoriti potrebama društva, zbog čega je VSTV BiH pokrenuo proces informatizacije pravosuđa kroz uspostavu neophodne infrastrukture, te uvođenja savremenih i potrebama pravosuđa prilagođenih IKT rješenja.

Provodeći proces informatizacije pravosuđa u BiH, VSTV je uvijek bio rukovođen krajnjim ciljevima ovog procesa, tačnije:

 • pravovremenim i učinkovitim pružanjem kvalitetnih usluga, i
 • povećanjem transparentnosti rada bh. sudova i tužilaštava.

Sve inovacije i aktivnosti u procesu informatizacije pravosuđa realizirane su sa namjerom da donesu dodatnu korist krajnjim korisnicima, odnosno građanima Bosne i Hercegovine.


Prva faza informatizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini

Prva faza informatizacije bosanskohercegovačkog pravosuđa trajala je od sredine 2004. godine do kraja 2010. godine. U tom periodu, VSTV BiH je kroz različite kanale realizirao čitav niz koraka koji su pomogli razvoj sveobuhvatnog i modernog pravosudnog informacionog sistema, koji je u službi boljeg ostvarivanja pravda za građane Bosne i Hercegovine. Najznačajnija postignuća kojima je uspostavljen jedinstveni pravosudni informacioni sistem u BiH su sljedeća:

 • uspostavljeno je centralizirano operativno okruženje za obradu i pohranu podataka u VSTV-u;
 • uspostavljena je državna mreža širokog područja (WAN) koja povezuje 93 institucije;
 • uspostavljena je lokalna mreža u 93 institucije;
 • pravosudne institucije su opskrbljene sa preko 150 servera;
 • osigurani su računari za gotovo 5.000 korisnika u pravosuđu;
 • razvijen je i implementiran sistem za upravljanje sudskim predmetima - CMS, a za potrebe tužilaštva razvijen je sistem za upravljanje tužilačkim predmetima – TCMS;
 • građanima je omogućen lakši pristup informacijama putem pravosudnog web portala;
 • uspostavljen je sistem centralizirane, regionalne i lokalne IKT podrške;
 • više od 120 IKT stručnjaka zaposleno u sudovima i tužilaštvima širom BiH;
 • postavljeno je 50 info-pultova u javnim prostorima sudova širom BiH, kako bi se unaprijedila on-line dostupnost informacija o sudovima svim građanima, uključujući i one koji nisu u mogućnosti  da pristupe informacijama putem interneta sa drugih lokacija.

Prva faza procesa informatizacije pravosuđa kroz koji su izgrađene njegove ključne komponente je realizirana kroz niz projekata, uključujući projekte CARDS 2003, 2004 i 2005 koji su bili implementirani u periodu od 2004. do 2008. godine kojima je uspostavljena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura, te je uveden novi sistem za pasivnu naplatu kazni – (Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije – RNKiPE).

U periodu između 2005. i 2010. godine, Evropska komisija je kroz CARDS i IPA projekte, zajedno sa drugim donatorima osigurala značajna sredstva za opremanje sudova i tužilaštava računarima, štampačima i serverima. Svi računari su bili opremljeni licenciranim operativnim sistemom Microsoft Windows XP i aplikativnim paketom Microsoft Office 2003.

IKT/CMS Projekt koji je implementiran u periodu od 2008. do 2011. godine uz podršku Švedske, Holandije, Norveške, te Evropske unije i Bosne i Hercegovine rezultirao je razvojem i potpunom implementacijom Sistema za upravljanje sudskim predmetima – CMS, razvojem i primjenom prilagođenog sistema za upravljanje tužiteljskim predmetima, te uspostavom jedinstvenog web portala koji je omogućio brz i ekonomičan razvoj web stranica pravosudnih institucija.

U sklopu procesa informatizacije, VSTV BiH je prepoznao potrebu za osiguravanjem sistemske podrške procesima vezanim za domen rada koji se odnosi na upravljanje ljudskim potencijalima, kako u samim pravosudnim institucijama, tako i u VSTV-u BiH koji je nadležan za provođenje procesa izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. U tom smjeru, VSTV BiH je u periodu od 2011. do 2014. godine, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, razvio sveobuhvatni sistem za upravljanje ljudskim potencijalima u pravosuđu, osiguravajući tako sistemsku podršku procesu izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Sistem za upravljanje ljudskim potencijalima u pravosuđu čini čak sedam modula namijenjenih za podršku specifičnim radnim procesima, među kojima se nalazi i posebni modul namijenjen za računarsko kvalifikaciono testiranje kandidata za pozicije sudija i tužilaca. Proces izbora sudija i tužilaca je uvođenjem ovog modula u upotrebu dostigao potpuno novi nivo transparentnosti, koji bez primjene ovakvog sofisticiranog informacionog rješenja ne bi bio moguć.


Druga faza informatizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini

Paralelno sa završetkom prve faze razvoja pravosudnog informacionog sistema, čime je postignut planirani nivo funkcionalnosti pravosudnog informacionog sistema, Odjel za IKT VSTV-a BiH je razvio planove za dalji razvoj informacionog sistema usmjerene na pružanje adekvatne podrške jačanju efikasnosti rada u pravosudnim institucijama.

Nakon posljednjeg ciklusa unapređenja Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, portala pravosuđa BiH, kao i uvođenja sistema za učenje na daljinu realiziranih kroz projekte podrške Evropske unije IPA 2009 i IPA 2010, razvoj funkcionalnosti pravosudnog informacionog sistema je praktično dosegao tehnološke, a u određenim segmentima i infrastrukturne mogućnosti sistema.  

Kroz programe višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz budžeta Bosne i Hercegovine, kao i instrument predpristupne pomoći Evropske unije, VSTV BiH je osigurao sredstva neophodna za obnavljanje zastarjelih računara, nabavku dovoljnog broja softverskih licenci, kao i druge sistemske infrastrukture.

Početkom 2014. godine, VSTV BiH je kroz projekat „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ (IPA 2012) započeo proces razvoja nove verzije najvažnijeg segmenta pravosudnog informacionog sistema – Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, čijim će završetkom pravosuđu Bosne i Hercegovine biti osigurana tehnološka i funkcionalna podloga za unapređenje radnih procesa, na taj način doprinoseći poboljšanju efikasnosti svakodnevnog funkcionisanja sudova i tužilaštava u sigurnom i adekvatnom tehnološkom okruženju.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh