Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Novi centar za obradu i pohranu podataka VSTV-a BiH izgrađen uz pomoć EU i Vlade Švedske na korist građanima BiH

01.06.2017.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je uz podršku ključnih donatora i partnera, Evropske unije i Vlade Švedske proveo projekt izgradnje novog centra za obradu i pohranu podataka pravosudnog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini. Završetak ovog vrijednog projekta obilježen je zajedničkim obilaskom centra od strane predstavnika VSTV-a BiH i donatora 1. juna 2017. godine. 

Projekt izgradnje novog centra za obradu i pohranu podataka (data centar) pravosuđa BiH predstavlja važan korak za osiguravanje dugoročne održivosti i sigurnosti pravosudnog informacionog sistema u skladu s međunarodnim standardima i najboljim evropskim praksama u ovoj oblasti. 

Izgradnja i opremanje data centra je realizirana kroz projekte „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ i „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema“ pod IPA-om 2012/2013.
Zahvaljujući podršci Evropske unije i Vlade Švedske, novi DATA CENTAR VSTV-a BiH je izgrađen i opremljen tako da osigura odgovarajuće mjere zaštite od požara, poplava, prisluškivanja i drugih nepredviđenih događaja, te da osigura kontinuirano funkcionisanje pravosudnog informacionog sistema i ključnih sistema koji se svakodnevno koriste u pravosuđu, poput sistema za upravljanje predmetima (CMS/TCMS). 

U povodu okončanja radova na izgradnji data centra, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je uputila riječi zahvalnosti Evropskoj uniji i Vladi Švedske istakavši uticaj projekta na jačanje uloge VSTV-a BiH: „Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, realizacijom ovog važnog projekta, nastavlja da drži lidersku poziciju u informatizaciji pravosuđa u regiji kao i konkurentnu poziciju na međunarodnom nivou. Zadovoljstvo nam je što smo data centar izgradili u skladu sa najvišim međunarodnim standardima informacione sigurnosti. Naš elektronski sistem, kao kičma funkcionisanja pravosuđa u našoj zemlji ima osiguranu maksimalnu zaštitu i sigurnost u skladu sa svjetski priznatim standardima i da u svakom trenutku možemo osigurati funkcionalan i neometan rad pravosudnih institucija.“

Šefica Odsjeka za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH Chlόe Berger je izjavila: „Evropska unija, kao ključni donator u BiH, pruža kontinuiranu podršku razvoju savremenog pravosuđa sa naglaskom na korištenju informacionih i komunikacionih tehnologija i upravljanju učinkom što pomaže pružanju boljih, bržih i transparentnijih usluga građanima. Današnje puštanje u rad data centra kofinansiranog iz sredstava IPA-e je još jedan korak u izgradnji efikasnog pravosuđa u službi građana u Bosni i Hercegovini. Ova vrsta pomoći iz IPA-e dolazi uz punu podršku prioritetima koje su vlasti Bosne i Hercegovine utvrdile u Strategiji za reformu sektora pravde 2014 -2018 (SRSP) i Reformskoj agendi.“

Šefica odsjeka za razvoj i saradnju i savjetnica u Ambasadi  Švedske u Bosni i Hercegovini  Marie Bergström je istakla važnost usklađivanja IKT infrastrukture sa standardima EU: ”Zadovoljstvo mi je potvrditi da pravosuđe Bosne i Hercegovine ima sigurnu IKT infrastrukturu koja je u potpunosti usklađena sa standardima Evropske unije. Švedska je zadovoljna činjenicom da smo imali udjela u ostvarivanju ovog rezultata VSTV-a BiH koji je rezultat našeg dugoročnog partnerstva u procesima reformiranja pravosuđa.“

Direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić je ovom prilikom naglasio neka od dostignuća vezanih za novi data centar: “Kako bi osigurali nesmetano funkcioniranje CMS/TCMS-a, web portala, sistema za pristup predmetima putem interneta i drugih servisa obuhvaćenih pravosudnim informacionim sistemom, Sekretarijat VSTV-a BiH se pobrinuo da putem projekata unapređenja pravosuđa  zajedno sa Evropskom unijom i Vladom Švedske osigura izgradnju i opremanje novog centra za obradu i pohranu podataka koji omogućava funkcionisanje informatičkih servisa i sistema za sve korisnike u pravosuđu BiH i šire. Najveće dostignuće digitalne transformacije je razvoj i implementacija sistema poslovne inteligencije, koji omogućava proaktivno djelovanje predsjednika sudova i glavnih tužioca u obavljanju rukovodnih poslova u pravosudnim institucijama te monitoring i evaluaciju rada nosilaca pravosudnih funkcija. U narednom periodu IKT Odjel Sekretarijata će nastaviti digitalnu transformaciju u pravosuđu kako bi se unaprijedio kvalitet rada, te omogućio lakši i brži pristup pravdi za građane BiH.”
 
Građani su korisnici usluga pravosuđa u BiH. Data centar omogućava sigurnost pravosudnog informacionog sistema što uključuje sigurnost ličnih podataka građana, kao i poslovnih informacija. Za izgradnju infrastrukture data centra i nabavku neophodne opreme EU je izdvojila 610.000,00 eura.

Za više informacija molimo kontaktirajte Kabinet Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

- kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

01062017_Datacentar_3.jpg

01062017_Datacentar.JPG

01062017_Datacentar_2.JPG

Ostale fotografije