Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Odluka o organizovanju rada suda za vrijeme trajanja epidemije Corona virusa

16.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U MRKONJIĆ GRADU
Broj: 075-0-Su-20-000 111
Dana, 16.03.2020. godine

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, predsjednik suda Dražen Vulin, na osnovu člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12), donio je dana 16.03.2020. godine, sljedeće:

ODLUKA
o organizovanju rada sudaza vrijeme trajanja epidemije Corona virusa

U skladu sa preporukama VSTV-a broj 08-02-2-1020-1/2020 od 15.03.2020. godine, preporukama Ministarstva pravde RS broj 08.020/Sl-1/2020 od 16.03.2020. godine i preporukama Kriznog štaba Opštine Mrkonjić Grad od 15.03.2020. godine, rad suda organizuje se na sljedeći način:

I

Radno vrijeme suda počinje u 07,00 h i traje do 13,00 h.

II

Tokom rada, sud će postupati samo u predmetima hitne prirode, dok se sva ostala ročišta u periodu od 16.03.2020. godine do 03.04.2020. godine odgađaju, o čemu će stranke biti posebno obaviještene.

III

U toku radnog vremena biće organizovan minimum procesa rada i to tako da će u sudu raditi dežurni sudija sa daktilografom, portir, dva radnika na prijemu dokumenata, te dva dana u sedmici sekretar suda i šef računovodstva, a u skladu sa potrebama, na rad mogu biti pozvani i ostali radnici. Radnici koji ne budu obavljali poslove u sudu, obavljaće rad od kuće u skladu sa svojim radnim zadacima.

IV

Za vrijeme važenja ove odluke stranke koje nisu pozvane na ročište ne mogu ulaziti u sud, a  predaju podnesaka će vršiti u portirnici suda, te će se isti proslijediti u prijemnu kancelariju suda.

V

Ova odluka stupa na snagu odmah, a važiće do prestanka primjene vanrednih mjera.

                                                                                                         Predsjednik suda,
                                                                                                            Dražen Vulin


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh