Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Predstavnici Općinskog suda u Tuzli prisustvovali Okruglom stolu

09.12.2019.

Predstavnici Općinskog suda u Tuzli prisustvovali Okruglom stolu i završnoj konferenciji Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH

Dana 03. i 04.  decembra 2019. godine u Sarajevu je održan Okrugli sto, a dana 05. decembra 2019. godine završna konferencija Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - druga faza (Projekat ICEA). Konferenciju je organiziralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) s ciljem predstavljanja aktivnosti i postignutih rezultata Projekta ICEA kojeg je finansirala Vlada Švedske. U okviru Projekta ICEA po prvi put je uspostavljena saradnja sudova u Bosni i Hercegovini sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu unutrašnje reorganizacije poslovnih procesa i ljudskih resursa u sudovima kako bi se postigli optimalni uslovi za brže i kvalitetnije obavljanje zadataka i radnih procesi u sudovima.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Općinskog suda u Tuzli predsjednik suda  dr. sc. Muhamed Tulumović, predsjednica Građanskog odjeljenja Rukija Jusupović, sudija Alisa Musić, sudski saradnik Slađanka Vrtagić i sudski pripravnik Amila Bajramović. Predsjednik suda je na Okruglom stolu i Konferenciji prezentirao ostvarene rezultate na implementaciji navedenog projekta i aktivnosti preduzete na proširenju projektnih aktivnosti, sa posebnim fokusom na delegaciju određenih administrativnih zadataka sa sudija na  pripravnike-volontere  i sudske daktilografe.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas za prijem namještenika

07.12.2019.

Više informacija možete pogledati u kategoriji prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Interni oglas za prijem namještenika

08.11.2019.

Više informacija možete pogledati u kategoriji prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Objavljena prvostepena presuda Vesni Švancer

14.10.2019.

         Općinski sud u Tuzli, dana 14.10.2019. godine, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj: 32 0 K 333451 18 K, kojom je optužena Vesna Švancer oglašena krivom za počinjenje krivičnog djela - Udruživanje radi činjenja krivičnih djela - iz člana 340. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku KZ FBiH), u sticaju sa produženim krivičnim djelom – Zloupotreba položaja ili ovlašćenja - iz člana 383. stav 2. i krivičnim djelom – Prevara - iz člana 294. stav 1. KZ FBiH.
       
        Sud je Vesni Švancer za počinjena krivična djela izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, a u koju će se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 20.04.2018.godine do 13.03.2019.godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Memorandum o saradnji zaključen između Općinskog suda u Tuzli i Kantonlanog suda u Tuzli

22.08.2019.

Više informacija možete pogledati u kategoriji prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Javni oglas za prijem pripravnika

13.08.2019.

Više informacija možete pogledati u kategoriji prateći dokumenti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh