Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

Krivično odjeljenje

Krivično odjeljenje vrši poslove suđenja u krivično pravnoj oblasti  u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom o sudovima.
Krivično odjeljenje u svom sastavu ima sudska vijeća, odnosno sudije pojedince čiji broj se utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

Građansko odjeljenje

Građansko odjeljenje ( parnični i vanparnični postupci ) vrši poslove suđenja u parničnim i vanparničnim predmetima, u okviru  nadležnosti  suda utvrđene Zakonom o sudovima.
Građansko odjeljenje čine sudije pojedinci čiji se broj utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

Privredno odjeljenje

Privredno odjeljenje vrši poslove suđenja u privrednim, stečajnim, likvidacionim i predmetima upisa u registar pravnih lica u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom o sudovima.
Privredno odjeljenje čine sudije pojedinci čiji se broj utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

Izvršno odjeljenje

Izvršno odjeljenje vrši poslove izvršenja sudskih i drugih odluka u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom.
Izvršno odjeljenje čine sudije pojedinci čiji se broj utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.

Prekršajno odjeljenje

Prekršajno odjeljenje vrši poslove koji se odnose na poslove prvostepenog suđenja za prekršaje iz stvarne i mjesne nadležnosti ovog suda, prekršaje iz oblasti poreza i carina, te odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.
Prekršajno odjeljenje u svom sastavu ima sudska vijeća, odnosno sudije pojedince čiji broj se utvrđuje godišnjim rasporedom poslova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh