Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

Sekretar suda:
Nedžad Vrbić

Službenik za informisanje:
Nedžad Vrbić
         
Šef Odsjeka za administrativno – tehničke poslove:          
Viktorija Tufekčić

Viši referent za administrativno – tehničke poslove:          
Adisa Zonić

Viši referent za opšte i personalne poslove :
Seka Marković

Viši referent za obradu finansijske dokumentacije i pripreme za knjiženje:
Svjetlana Jaganjac

Viši referent naplate, nabavke materijala i isplate po likvidiranoj dokumentaciji:
Sanela Gulamović

Viši samostalni referent za informacionu i komunikacijsku tehnologiju:
Dario Stevanović  

Viši referent za arhiviranje sudskih predmeta:          
Mehmed Čamo

Viši referent za upravljanje predmetima:                  
Mirsada Kadrić

Viši referent za vođenje upisnika:
Fatima Marjanović

Viši referent za unos dokumenata i prijem pošte:   
Nesiba Avdović i Tahira Mehinović

Viši referent otpreme pošte:
Senada Hadžiselimović

Viši referent za izdavanje uvjerenja:
Seka Marković                                                   

Viši referenti za operativno – tehničke poslove:       

1.   Amra Omerbegović
2.   Karmela Saračić
3.   Naza Soljankić
4.   Satka Šabić
5.   Maida Božić
6.   Razija Avdić
7.   Dijana Halilović
8.   Nihada Gavranović
9.   Edina Hasić
10. Halida Cifrić
11. Amira Mehmedinović
12. Suada Zulić
13. Sadeta Hadžismajlović
14. Mara Ibrahimović
15. Šejla Adžajlić
16. Amira Zukić
17. Zehra Salamović      
18. Halima Medić
19. Meliha Trumić
20. Edita Jakovljević
21. Elvira Jajičević
22. Erna Bašić

Viši referent za održavanje objekta - domar:
1. Eldis Kurtalić       

Referent poslova unutrašnjeg i vanjskog osiguranja objekta – portir:

1. Mevludin Balvanović
2. Izeta Sinanović
3. Besim Nišić
4. Zehrudin Tankić

Viši referent za operativno – tehničke poslove – vozač:

1. Mensur Gulamović
2. Mashar Numanović

Viši referent za manipulaciju telefonskom centralom:

1. Ifeta Muratović

Pomoćni radnik za dostavljanje službene pošte i kurirskih poslova:
1. Zehta Kulanić

Pomoćni radnik za održavanje čistoće :

1. Kadira Jahić
2. Zijada Žigić      

Svakog od gore navedenih službenika i namještenika možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba  .

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh