Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Izrečena presuda licu optuženom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Gacko

28.05.2019.

 Vijeće Okružnog suda u Trebinju je dana 28.05.2019. godine, donijelo i javno objavilo presudu  povodom optužnice Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, kojom su optuženi Zoran Svorcan i Mileta Govedarica, obojica iz Gacka, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ.

 Navedenom optužnicom optuženim je stavljeno na teret da su za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, kao saizvršioci i pripadnici paravojne formacije “Beli orlovi”, dana 29.06.1992. godine, ispred hotela “RITE Gacko” u Gacku, lišili života civilno lice Nelmana Memića, a čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, na način da je prvooptuženi Zoran Svorcan oštećenom Memiću nanio dvije ubodne rane oštricom noža u predjelu vrata i leđa da bi potom drugooptuženi Mileta Goveradica iz automatske puške ispalio više hitaca u tijelo Nelmana Memića.

 Presudom ovog suda prvooptuženi Zoran Svorcan je za predmetno krivično djelo oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, dok je drugooptuženi Mileta Govedarica oslobođen da je kao saizvršilac počinio navedeno krivično djelo.

 Ocjenjujući provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, vijeće ovog suda je pravnim standardom “van razumne sumnje” utvrdilo da su dokazani navodi optužnice u pogledu radnje prvooptuženog Zorana Svorcana. Činjenicu da je upravo prvooptuženi Zoran Svorcan kritične prilike nasrnuo na oštećenog Nelmana Memića i zadao mu udarce nožem u predio leđa i vrata, a koji udarci su prouzrokovali njegovu smrt, potvrđuju iskazi većeg broja očevidaca događaja, kao i iskazi svjedoka koji su imali posredna saznanja o kritičnom događaju. Nasuprot tome, kada je u pitanju odgovornost drugooptuženog Milete Govedarice, vijeće ovog suda nalazi da Okružni javni tužilac nije dokazao njegovu saizvršilačku aktivnost u lišavanju života oštećenog, jer takva teza ne nalazi potvrdu u sadržaju dokazne građe.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Sedmice sudske nagodbe

23.04.2019.

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“.

Period implementacije aktivnosti je 13.-24. maj 2019. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak
Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak
Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak
U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje
Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

S poštovanjem,


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Potvrđena kazna optuženom Zoranu Tepavčeviću

11.03.2019.

 Vrhovni sud Republike Srpske je svojom presudom od 04.03.2019. godine, odbio kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Zorana Tepavčevića, te potvrdio kaznu optuženom Zoranu Tepavčeviću iz Kalinovika, koju mu je u prvostepenom postupku izrekao Okružni sud u Trebinju. Ovaj sud je svojom presudom optuženog Zorana Tepavčevića oglasio krivim zbog krivičnog djela – Polno nasilje nad djetetom u produženom trajanju iz člana 195. stav 4.  u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Donesena presuda u predmetu protiv optuženog Spasa Milišića

07.03.2019.

 Vijeće Okružnog suda u Trebinju javno je dana 07.03.2019. godine objavilo presudu kojom je optuženog Spasa Milišića iz Trebinja, osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina , nakon što mu je za krivično djelo Teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 1.) Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina, za krivično djelo Teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. KZ RS utvrdilo kaznu zatvora od 1 (jedne) godine i za  krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. KZ RS utvrdilo kaznu zatvora od 6 (šest) mjeseci.

  Na osnovu rezultata izvedenih dokaza sud je nedvojbeno utvrdio da je optuženi Spaso Milišić dana 11.02.2018. godine oko 02,55 časova u ugostiteljskom objektu “Merlot” u Trebinju, na podmukao način lišio života sugrađanina Nemanju Šupljeglava, te u nastavku događaja teško tjelesno povrijedio Pera Miloševića iz Trebinja. Sud je utrvdio i da je optuženi neovlašteno držao i nosio vatreno oružje i municiju, i to: pušku M-48 napunjenu sa 5 (pet) komada municije i metkom u cijevi, čije držanje i nošenje građanima nije dozvoljeno, dok  Optužnicom nije dokazano da je optuženi počinio  krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. KZ RS, pa je u tom dijelu oslobođen od optužbe.
 
  U izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 11.02.2018. godine, pa nadalje.

Sud je optuženom produžio pritvor do pravnosnažnosti presude.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

JAVNI KONKURS

29.11.2018.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Određen pritvor osumnjičenim zbog krivičnog djela razbojništvo

12.11.2018.

 Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Trebinju je dana 10.11.2018. godine, odlučujući o prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju za određivanje pritvora, donio rješenje kojim je odredio pritvor protiv osumnjičenih S.I.(1993) i P.P. (1996) iz Foče zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo - Razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a sve u vezi sa članom 37. istog Zakonika.

 Protiv osumnjičenih S.I. i P.P. mjera pritvora je određena iz zakonskih razloga za određivanje pritvora predviđenih u članu 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Po navedenom rješenju Okružnog suda u Trebinju, pritvor može trajati najduže mjesec dana, a računa se od momenta lišenja slobode osumnjičenih.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh