Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

mail print fav manja slovaveca slova

Web stranice koje Vam mogu biti od koristi

11.02.2010.

Centar je identificirao slijedeće web stranice koje Vam mogu biti od koristi prilikom istraživanja i upoznavanja sa praksom Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP):

Na stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, odnosno Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred ESLJP, možete naći gotovo sve presude i odluke ESLJP u postupcima protiv Bosne i Hercegovine prevedene na službene jezike Bosne i Hercegovine. Presude i odluke mogu se pretražiti prema članu konvencije, po abecedi i datumu donošenja presude, odnosno odluke.

Na stranici Vlade Republike Hrvatske - Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava   možete pregledati presude ESLJP u postupcima protiv Republike Hrvatske na hrvatskom jeziku.

Na stranici Zastupnika Republike Srbije pred ESLJP možete pregledati presude ESLJP u postupcima protiv Republike Srbije na srpskom jeziku.

Na stranici Vrhovnog suda Crne Gore  možete preuzeti neke presude ESLJP u postupcima protiv Crne Gore i druge korisne publikacije iz oblasti sudske prakse ESLJP.

Na stranici AIRE Centra,  možete preuzeti pravne biltene “Ljudska prava u Evropi” od 2000. – 2006. godine. Bilteni sadrže sažetke presuda Evropskog suda za ljudska prava, sa kratkim komentarima kojima se objašnjava njihov konkretan značaj u odnosu na dotadašnju praksu Suda i postojeće evropske standarde u oblasti ljudskih prava. Bilteni se fokusiraju na one presude koje su od važnosti u zemljama centralne i istočne Evrope.

 HUDOC bazi možete pristupiti putem stranice ESLJP na ovom linku.

Takođe, sve presude i odluke  ESLJP na B/H/S jezicima mogu se naći na sljedećem linku.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh