Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

mail print fav manja slovaveca slova

Web stranice koje Vam mogu biti od koristi

11.02.2010.

Centar je identificirao slijedeće web stranice koje Vam mogu biti od koristi prilikom istraživanja i upoznavanja sa praksom Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP):

Na stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, odnosno Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred ESLJP, možete naći gotovo sve presude i odluke ESLJP u postupcima protiv Bosne i Hercegovine prevedene na službene jezike Bosne i Hercegovine. Presude i odluke mogu se pretražiti prema članu konvencije, po abecedi i datumu donošenja presude, odnosno odluke.

Na stranici Vlade Republike Hrvatske - Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava   možete pregledati presude ESLJP u postupcima protiv Republike Hrvatske na hrvatskom jeziku.

Na stranici Zastupnika Republike Srbije pred ESLJP možete pregledati presude ESLJP u postupcima protiv Republike Srbije na srpskom jeziku.

Na stranici Vrhovnog suda Crne Gore  možete preuzeti neke presude ESLJP u postupcima protiv Crne Gore i druge korisne publikacije iz oblasti sudske prakse ESLJP.

Na stranici AIRE Centra,  možete preuzeti pravne biltene “Ljudska prava u Evropi” od 2000. – 2006. godine. Bilteni sadrže sažetke presuda Evropskog suda za ljudska prava, sa kratkim komentarima kojima se objašnjava njihov konkretan značaj u odnosu na dotadašnju praksu Suda i postojeće evropske standarde u oblasti ljudskih prava. Bilteni se fokusiraju na one presude koje su od važnosti u zemljama centralne i istočne Evrope.

 HUDOC bazi možete pristupiti putem stranice ESLJP na ovom linku.

Takođe, sve presude i odluke  ESLJP na B/H/S jezicima mogu se naći na sljedećem linku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh