Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

mail print fav manja slovaveca slova

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

09.06.2021.

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. U bazi su vam takođe dostupne nižestepene odluke donesene u izabranom predmetu i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukoliko je u konkretnom predmetu uložena apelacija ovom sudu.

U bazi je trenutno dostupno 13703 odluka, od čega je 8046 odluka iz građanske oblasti, 4324 iz krivične oblasti, 1332 iz upravne oblasti, te 1 odluka Evropskog suda za ljudska prava sa vezanim odlukama sudova u Bosni i Hercegovini. Odluke možete pretraživati po različitim parametrima npr. broj odluke, datum donošenja odluke, naziv suda koji je donio odluku i slično. Pretragu možete vršiti i po pravnim terminima i slobodnom tekstu npr. djela protiv sigurnosti javnog prometa, priznanje strane sudske odluke, otkaz ugovora o radu i slično.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021.godine, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup Bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 15/14). 

Važno saopštenje: Besplatan pristup navedenoj bazi omogućen je svim zainteresovanim licima objavljivanjem Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 13/21 od 5.3.2021. godine i njenim stupanjem na snagu.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Baza sudskih odluka CSD-a

07.09.2012.

Interaktivna baza sudskih odluka od 27. maja 2008. godine dostupna je svim sudovima i tužilaštvima u BiH, odnosno sudijama i tužiocima kojima je Centar za sudsku dokumentaciju dodijelio korisničko ime i lozinku.

Pored toga,  od novembra 2012. godine pristup bazi omogućen je advokatima sa sjedištem u Bosni i Hercegovini (godišnja naknada 100KM) a od februara 2014. godine i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima uz istu naknadu u iznosu od 100 KM godišnje po korisniku.

Baza sudskih odluka CSD-a trenutno omogućuje uvid u izabranu sudsku praksu entitetskih vrhovnih sudova, Suda BiH, te odluke Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH od 2003. godine do danas.

Uz navedene odluke u bazi možete pronaći i veliki broj vezanih odluka nižestepenih sudova, kao i vezane odluke o meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način želimo uspostaviti svojevrsni „lanac“ sudskih odluka, pružajući tako korisnicima uvid u sve odluke koje su u određenom predmetu donesene u različitim stadijima postupka.

Važno saopštenje: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021.godine, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup Bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 15/14). 

Besplatan pristup navedenoj bazi omogućen je svim zainteresovanim licima objavljivanjem Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 13/21 od 5.3.2021. godine i njenim stupanjem na snagu.Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh