Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

15.04.2021.

(Sarajevo, 15. april 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 14. i 15. aprila 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

• Aladin Bajrić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Bihaću;
• Munevera Ezić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Bosanskoj Krupi;
• Haris Beganović, na poziciju sudije Općinskog suda u Velikoj Kladuši;
• Nedim Kurbegović, na poziciju sudije Općinskog suda u Mostaru;
• Fatima Hajdarević, na poziciju sudije Općinskog suda u Zenici;
• Amela Hadžić-Terzić, na poziciju sudije Općinskog suda u Cazinu;
• David Derajić, na poziciju sudije Općinskog suda u Bihaću;
• Milijan Vasić, na poziciju sudije Općinskog suda u Bihaću;
• Aleksandra Manojlović Trkulja, na poziciju sudije Općinskog suda u Srebreniku;
• Aida Šain, na poziciju sudije Općinskog suda u Konjicu;
• Damir Dautović, na poziciju sudije Općinskog suda u Banovićima;
• Nermin Keranović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Dragoslav Gluhović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Alma Džinović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Marko Močević, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Iva Kurilić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Darko Martinčević, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Sulejman Selimović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona;
• Asima Huskić Kurjaković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona;
• Danko Rimac, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10;
• Kristijana Ivanković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10;
• Miroslav Đulabić, na poziciju dodatnog sudije Općinskog suda u Lukavcu.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

• Bisera Kovačević, na poziciju sudije Višeg privrednog suda u Banjoj Luci;
• Miodraga Jovanović, na poziciju sudije Osnovnog suda u Sokocu;
• Borislav Čekić, na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci;
• Miroslav Kotur, na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.

Na nivou Brčko distrikta BiH, imenovan je:

• Vuk Lučić, na poziciju dodatnog sudije Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH.


Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.
Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.
Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. maja 2021.godine.
                                                                                 

                                                          -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta ambasadorice Francuske predsjedniku VSTV-a BiH

01.04.2021.

(Sarajevo, 1. april 2021. godine) – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija primio je u nastupnu posjetu NJ.E. Christine Toudic ambasadoricu Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom ambasadorica Toudic je istakla punu podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine na reformskom putu, naglašavajući da je vladavina prava ključni prioritet kako za Evropsku uniju tako i za Bosnu i Hercegovinu i da predstavlja temeljni preduslov za povratak povjerenja javnosti u pravosudni sistem i kreiranje „zdravijeg ambijenta“ u kojem će mladi željeti ostati u Bosni i Hercegovini i koji će uticati na ekonomski razvoj u smislu „privlačenja“ stranih investitora i kompanija.

Predsjednik Lagumdžija je istakao važnost usvajanja izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i izrazio potrebu za podrškom u ovom procesu. Predsjednik Lagumdžija je takođe upoznao ambasadoricu Toudic sa Reformskim programom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i osnovnim pravcima rada u narednom periodu.

Predsjednik Lagumdžija i ambasadorica Toudic su se takođe osvrnuli na rezultate prve faze Projekta u oblasti pravosuđa „EU4Justice“, kojeg finansira Evropska unija i implementira GIP Justice Coopération Internationale (JCI).

                                                                                                                                - kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

On-line sastanci VSTV-a sa predstavnicima Generalne direkcije za pravdu i prava korisnika i Zajedničke službe vanjskih poslova EK

30.03.2021.

(Sarajevo, 30. mart 2021. godine) – Članovi Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halil Lagumdžija, predsjednik, Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović potpredsjednice i Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH, održali su danas on-line sastanke sa visokim zvaničnicima Evropske komisije g. Markom Makovecom, zamjenikom glavnog direktora Odjela za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan, Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo Zajedničke službe vanjskih poslova Evropske unije (EEAS) i g. Jeroenom Hooijerom, šefom Odjela za međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju pri Generalnoj direkciji za pravdu i prava korisnika Evropske komisije (DG JUST). 

Predsjednik Lagumdžija se zahvalio na podršci koju Evropska unija kontinuirano pruža pravosuđu Bosne i Hercegovine i dao osvrt na kratkoročne i dugoročne mjere koje je potrebno poduzeti u narednom periodu kako bi pravosudni sistem mogao odgovoriti na sva pitanja koja su trenutno u fokusu rada. Istakao je važnost podrške međunarodne zajednice  aktivnostima koje VSTV BiH provodi, a koje su neophodne kako bi Bosna i Hercegovina ojačala vladavinu prava koja je ključna u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Osvrnuvši se na proces revizije Zakona o VSTV-u BiH, kao i na Reformski program VSTV-a BiH, potpredsjednice Gorušanović-Butigan i Simeunović te član Predsjedništva Karamehić dali su svoj doprinos sastancima, ističući opredijeljenost VSTV-a BiH za pronalaženjem najboljih rješenja koja će osigurati efikasniji pravosudni sistem.

Zamjenik glavnog direktora g. Markovec istakao je važnost VSTV-a BiH za cjelokupni pravosudni sistem, posebno u kontekstu jačanja povjerenja javnosti i osiguranja boljeg poslovnog okruženja, od kojeg zavisi i prosperitet zemlje. Osvrnuo se i na pitanje integriteta nosilaca pravosudnih i pozdravio uspostavu Odjela za integritet pri VSTV-u BiH, kao jednog od ključnih preduslova za unaprjeđenije pravosudnog sistema. Također je pozdravio opredijeljenost VSTV-a BiH ka proaktivnijem pristupu u rješavanju i drugih pitanja, kao što su procesiranje predmeta organizovanog kriminala i korupcije, implementacija državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i sl. 

Šef Odjela za međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju g. Hooijer također je istakao važnost uspostave sistema prijavljivanja imovinskog stanja nosilaca pravosudnih funkcija, u skladu sa Mišljenjem Venecijanske komisije, te Odjela za integritet pri VSTV-u koji bi trebao biti nezavisan u svom radu. Naglasio je i da će međunarodna zajednica nastaviti podržavati VSTV BiH u nastojanjima da osigura vladavinu prava, posebno u segmentu koji se odnosi na integritet nosilaca pravosudnih funkcija, kao jednom ključnih pitanja za uspostavu vladavine prava.  

Sastancima su prisustvovali i direktor Sekretarijata VSTV-a Admir Suljagić i njegov zamjenik Hajro Pošković te je tom prilikom direktor Suljagić pružio detaljne informacije vezane za osnivanje Odjela za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a BiH.               

                                                                                                                                                                               -kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, LUKA BOROVČANIN

29.03.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo sudija Osnovnog suda u Sokocu Luka Borovčanin.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Borovčanina, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Luka Borovčanin je diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, gdje je položio i pravosudni ispit. Poslove sekretara u Tvornici valjčića Unis obavljao je u periodu od juna 1980. do januara 1981. godine, nakon čega je  u Opštini Sokolac obavljao poslove upravnog inspektora do decembra 1986. godine. Pravosudnu karijeru započeo je kao sudija Osnovnog suda u Sokocu u januaru 1987. godine.

Za sudiju Vojnog suda Sarajevo izabran je u julu 1992. godine i na toj poziciji je bio do prelaska u Vojni sud Bijeljina u oktobru 1995. godine gdje je također radio kao sudija. Za predsjednika Vojnog suda Bijeljina izbran je u februaru 1999. godine i tu poziciju je obavljao do juna 2001. godine kada je izabran za sudiju Okružnog suda Istočno Sarajevo. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabran je za predsjednika Osnovnog suda Sokolac u martu 2004. godine i tu poziciju je obavljao do 21. marta 2021. godine.

Bio je član udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

On-line sastanak VSTV-a sa visokim zvaničnicima Evropske komisije i Nastavak saradnje između VSTV-a BiH i Evropske komisije u cilju jačanja vladavine prava i vraćanja povjerenja javnosti u pravosuđe

26.03.2021.

(Sarajevo, 26. mart 2021. godine) – Članovi Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halil Lagumdžija, predsjednik, Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović potpredsjednice i Selim Karamehić održali su on-line sastanak sa visokim zvaničnicima Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, vršiocem dužnosti generalnog direktora Maciejom Popowskim i zamjenicom direktora za Balkan Michealom Mateullom sa saradnicima.

Generalni direktor Popowski je u svom izlaganju naveo da je VSTV BiH važan partner Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ističući važnost pitanja integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i nezavisnosti pravosudnog sistema. Takođe je naglasio važnost procesa implementacije 14 prioriteta Evropske unije kako bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti status kandidata.

Predsjednik Lagumdžija je istakao potrebu za snažnom podrškom Evropske komisije za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH naglašavajući da su izmjene navedenog Zakona od izuzetne važnosti i da će se njihovim usvajanjem otkočiti mnogi procesi, omogućiti temeljite reforme i doprinijeti jačanju vladavine prava. On se takođe zahvalio na dosadašnjoj saradnji i podršci VSTV-u BiH i cjelokupnom bosanskohercegovačkom pravosuđu u brojnim projektima koji su implementirani ili se trenutno implementiraju kroz podršku Evropske unije.

Potpredsjednica Simeunović se osvrnula na proces revizije Zakona o VSTV-u BiH i aktivnosti koji su na tome poduzete u prethodnom periodu, dok je potpredsjednica Gorušanović-Butigan govorila o novousvojenom Reformskom programu VSTV-a BiH i oblastima koje bi ovim programom trebale biti reformisane i unaprjeđene.

Član Predsjedništva Karamehić je izrazio nadu da će se u narednom periodu nastaviti uspješna saradnja sa Evropskom komisijom referirajući se na Izvještaj međunarodnog eksperta Reiharda Priebe-a.

Zamjenica direktora Matuella je rekla da Evropska komisija već dugo sarađuje sa VSTV-om BiH naglašavajući stav i namjeru da se ova saradnja nastavi i u budućnosti. Takođe je istakla da je potreban veći napredak s obzirom na finansijsku podršku. Ona se osvrnula i na Mišljenje Venecijanske komisije (Evropska komisija za demokratiju kroz pravo) vjerujući da ono predstavlja jasan smjer u kojem trebaju da su kreću izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH.

Sastanku su prisustvovali i direktor Sekretarijata VSTV-a Admir Suljagić i njegov zamjenik Hajro Pošković te je tom prilikom direktor Suljagić pružio detaljne informacije vezane za osnivanje Odjela za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a BiH.

Učesnici sastanka su se složili da je zajednički cilj VSTV-a BiH i Evropske komisije jačanje vladavine prava i posljedično tome, vraćanje povjerenja građana u pravosudni sistem.

                                                                          -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

25.03.2021.

(Sarajevo, 25. mart 2021. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 24. i 25. marta 2021. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Pejanović Dražena, na poziciju predsjednika Opštinskog suda u Kalesiji;
 • Hadžihasanović Meliha, na poziciju predsjednika Opštinskog suda u Gračanici;
 • Kaknjo Vesna, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Zenici;
 • Šabić Smajo, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;
 • Hadžiomeragić DŽenana, na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;
 • Maksumić Snježana, na poziciju sudije Opštinskog suda u Čapljini;
 • Ahmetović Mirsad, na poziciju vršioca dužnosti predsjednika Opštinskog suda u Goraždu.

  Na nivou Bosne i Hercegovine, imenovan je:
 • Božović Mirko, na poziciju dodatnog sudije Suda Bosne i Hercegovine.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudne funkcije će stupiti na dužnost 19. aprila 2021. godine.

                                                       - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

VSTV BiH izražava podršku profesionalnom, nezavisnom i nepristranom radu Ureda disciplinskog tužioca

23.03.2021.

(Sarajevo, 23. mart 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) želi podsjetiti javnost da je Ured disciplinskog tužioca (Ured) samostalan i nezavisan u svom radu na disciplinskim predmetima zato je neophodno poštovanje njegove nezavisnosti i integriteta od strane svih aktera unutar pravosuđa i bosanskohercegovačkog društava u cjelini.

Predsjedništvo VSTV-a BiH želi da izrazi svoju podršku profesionalnom, nezavisnom i nepristranom radu Ureda disciplinskog tužioca. Cijenimo svaku konstruktivnu kritiku te ujedno osuđujemo svaku vrstu pritisaka na rad ovog Ureda.

Naglašavamo da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u potpunosti opredijeljeno da provede reforme koje se pred nas postavljaju te da podigne nivo povjerenja bosanskohercegovačke javnosti i svojih međunarodnih partnera. Ured disciplinskog tužioca je u tom procesu jedan od ključnih faktora, koji je i u analizama nezavisnih, međunarodnih stručnjaka dobio pozitivne ocjene.

Nadalje, pozivamo predstavnike medija da se u izvještavanju pridržavaju etičkih i profesionalnih standarda te da prate rad Ureda disciplinskog tužioca i cjelokupnog pravosuđa na objektivan, na činjenicama baziran i nepristran način kako bi javnost mogla imati tačne informacije o radu pravosuđa.

                                                                                                         

                                                                      - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, SEAD IMAMOVIĆ

22.03.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je 20.03.2021. godine u 66. godini preminuo predsjednik Općinskog suda u Goraždu Sead Imamović.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije i predsjednika suda Seada Imamovića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Dženaza će se obaviti na groblju Kolijevke u utorak, 23.03.2021. godine u 16:00 h. 

Sead Imamović je pravosudnu karijeru započeo 01.01.1982. godine u Općinskom sudu u Goraždu kao sudijski pripravnik, nakon čega je raspoređen na poslove zamjenika Međuopštinskog javnog pravobranioca od 01.06.1984. godine do 30.09.1987. godine. Dana 30.09.1987. godine imenovan je na mjesto sudije Osnovnog suda u Goraždu na kojem je radio sve do 04.11.1992. godine, kada je imenovan za sudiju Okružnog vojnog suda u Goraždu.

Na mjesto sudije Općinskog suda u Goraždu imenovan je 04.09.1996. godine, a 22.10.1996. godine imenovan je na mjesto predsjednika Općinskog suda u Goraždu.

Nakon reforme pravosudnog sistema,  Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine imenovan je za predsjednika Općinskog suda u Goraždu, sa početkom mandata od 01.01.2004. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

18.03.2021.

(Sarajevo, 18. mart 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom vanredne sjednice, koja se održava 18. marta 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su: 

 • Niko Cvitanović, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Livnu;
 • Božana Banduka, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Kiseljaku;
 • Goran Dujić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Travniku

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

                                                                              - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Efikasnost pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo u fokusu sastanaka između VSTV-a BiH i premijera i ministara Vlade Kantona

16.03.2021.

(Sarajevo, 16. mart 2021. godine) – U cilju unapređenja efikasnosti pravosuđa kroz saradnju sa predstavnicima izvršne vlasti, delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine posjetila je danas Vladu Kantona Sarajevo.

Predsjednik Halil Lagumdžija, potpredsjednica Sanela Gorušanović-Butigan te direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić i njegov zamjenik Hajro Pošković održali su sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo Edinom Fortom, ministricom pravde i uprave Lejlom Brčić i ministrom finansija Vlade Kantona Sarajevo Davorom Čičićem.

Tema današnjeg sastanka bili su prostorni kapaciteti pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo, imenovanje odgovarajućeg broja sudija i tužilaca i dužina trajanja postupaka u ovim institucijama, te pitanje tzv. „komunalnih predmeta“.

Učesnici sastanka su se usaglasili da je potrebno pronaći hitno rješenje za proširenje prostornih kapaciteta Kantonalnog suda u Sarajevu kako bi mogle imenovati nove sudije i tako unaprijediti efikasnost ovog suda.

Takođe je zaključeno da je, kroz saradnju sa kantonalnim komunalnim preduzećima, potrebno pronaći rješenje za smanjenje priliva „komunalnih predmeta“ u Općinski sud u Sarajevu. 

                                                - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh