Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Aplikacija za posao VSTVBiH

Ukoliko želite da aplicirate na neku od navedenih pozicija u Sekretarijatu VSTV BiH, molimo Vas da pažljivo ispunite aplikaciju za posao.

Ispunjenu aplikaciju za posao zajedno sa popratnim pismom možete poslati elektronskom poštom na vstvpersonal@pravosudje.ba , faksom na broj 033 707 550 ili putem pošte na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Aplikacija za posao

Napomena:

Broj oglašene pozicije mora biti naveden.

Ljubazno Vas molimo da ne kontaktirate Sekretarijat VSTV BiH telefonskim putem. Samo kandidati koji su ušli u uži izbor bit će kontaktirani.

Slanjem Vaše aplikacije potvrđujete da su sve informacije koje ste naveli istinite. Ukoliko stupite u radni odnos, a naknadno se utvrdi da ste dostavili informacije koje nisu istinite, VSTV BiH zadržava pravo prekida radnog odnosa.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Aplikacija za posao VSTVBiH