Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

14.12.2020.

Osnovna zaduženja Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju:

 • Izrada Politike edukacije nosilaca pravosudnih funkcija i nadzor nad njenom primjenom;
 • Mapiranje i koordinacija projekata sa edukacijskom komponentom;
 • Saradnja sa pravosudnim institucijama, CEST-ovima i nadležnim odjelima i tijelima VSTV-a BiH u provođenju redovne analize potreba za edukacijom i definisanja programa početne obuke i stručnog usavršavanja;
 • Koordinacija drugih pitanja u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca koja su u nadležnosti VSTV-a BiH;
 • Evaluacija uspješnosti programa edukacije za pravosuđe u saradnji sa CEST-ovima;
 • Kompiliranje relevantnih dokumenata i edukativnih materijala sa međunarodnih seminara i stavljanje na raspolaganje pravosudnoj zajednici u svrhu razmjene znanja;
 • Stručna i administrativna podrška stalnim komisijama i radnim tijelima Vijeća iz nadležnosti Odjela;
 • Razvijanje i praćenje provedbe sistema mentorstva u pravosudnim institucijama;
 • Koordinacija i podrška radu panela za ujednačavanje sudske prakse;
 • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
 • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
 • Identifikovanje, razvoj i implementacija novih i poboljšanih načina rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanje utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
 • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh