Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za upravljanje ljudskim resursima i administraciju

14.12.2020.

Osnovna zaduženja Odjela za upravljanje ljudskim resursima i administraciju:

 • Provođenje kadrovske politike VSTV-a BiH, primjenom strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u skladu sa ciljevima organizacije, i promocijom i provedbom pozitivnih praksi upravljanja ljudskim potencijalima;
 • Provođenje procedure zapošljavanja na svim pozicijama u VSTV-u BiH kao i na projektima koje provodi VSTV BiH, sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, uključujući sve procese koji se odnose na ostvarivanje prava iz radnog odnosa.
 • Priprema i provedba postupka ocjenjivanja zaposlenih primjenom okvira kompetencija i drugih relevantnih propisa;
 • Analiza potreba i priprema strategije i planova razvoja zaposlenih, obuka i stručnog usavršavanja, te provođenje procedure odobravanja obuka;
 • Uspostavljanje i ažuriranje evidencija iz radnih odnosa ili u vezi s radnim odnosima te izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
 • Vođenje odgovarajućih statističkih podataka o zaposlenima i izvještavanje;
 • Nadzor i vođenje evidencije o prisustvu na radu uz pomoć magnetnih kartica,
 • Ažuriranje, te učestvovanje sa IKT odjelom u razvoju HRM IT sistema i drugih baza podataka u skladu sa potrebama VSTV-a BiH;
 • Pružanje administrativne podrške funkcionisanju VSTV-a BiH, uključujući: uspostava i održavanje funkcionalne infrastrukture, tj. prostorija i opreme, kancelarijskog materijala i opreme, osiguravanje optimalnih radnih, tehničkih i higijenskih uslova u VSTV-u BiH, obavljanje poslova kuhinje VSTV-a BiH, te održavanje biblioteke VSTV-a BiH;
 • Odgovornost za zaduživanje tehničkih resursa na korištenje zaposlenicima, uključujući računare, laptope, printere, telefone i sličnu opremu; dodjelu elektronskih resursa zaposleni cima;
 • Osiguravanje efikasnog kancelarijskog i arhivskog poslovanja VSTV-a BiH putem pisarnice i elektronskog sistema e-pisarnice VSTV-a BiH;
 • Uspostava, održavanje i organizacija rada voznog parka VSTV-a BiH, raspored vozača, koordinacija vožnji, servisiranje i nabavke za službena vozila VSTV-a BiH;
 • Koordinacija poslova prevođenja;
 • Saradnja sa nadležnim institucijama po svim pitanjima iz nadležnosti Odjela, a posebno sa Agencijom za državnu službu BiH;
 • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
 • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada Odjela;
 • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
 • Identifikovanje, razvijanje i primjena novih i poboljšanih načina rada potrebnih za podršku razvoja Sekretarijata VSTV-a BiH i realizaciju utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
 • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh