Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za evropske integracije i strateško planiranje

12.07.2011.

Odjel za evropske integracije i strateško planiranje ima osnovna zaduženja da:

  • koordinira i priprema Strategiju VSTV-a i prati i izvještava o njenom izvršenju;
  • u skladu sa uputama Vijeća i/ili direktora Sekretarijata, koordinira aktivnosti i učestvuje u izradi Godišnjeg izvještaja VSTV-a;
  • prati najbolje evropske prakse u pravosudnom sektoru na strateškom nivou i informiše Vijeće i odjele u okviru Sekretarijata o takvim praksama;
  • koordinira i priprema prijedloge projekata koje finansiraju donatori;
  • osigurava pravovremenu izradu izvještaja za donatore, te, ako je potrebno, izvještava Vijeće o provedbi projekata koje finansiraju donatori;
  • prati one aspekte procesa pridruživanja Evropskoj uniji koji su od interesa za pravosuđe, koordinira pripremu informacija od strane VSTV-a neophodnih za proces pridruživanja, te o ovim pitanjima godišnje izvještava Vijeće.

Odjel za evropske integracije i strateško planiranje ima slijedeća radna mjesta:

  • Šef odjela
  • Zamjenik šefa odjela
  • Saradnik za planiranje/Koordinator projekata
  • Referent za planiranje.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh