Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Direktor Sekretarijata VSTV-a BiH

Admir Suljagić

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), na sjednici održanoj 18.2.2013. godine, imenovalo je Admira Suljagića na dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.

Uzimajući u obzir postignute rezultate u prethodnom periodu, VSTV BiH je na sjednici održanoj 14.12.2016. godine donijelo Odluku kojom se direktoru Sekretarijata VSTV-a BiH, Admiru Suljagiću, mandat produžava za dodatne četiri godine počevši od 1.3.2017. godine.

Do imenovanja na dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH obavljao je poslove šefa Kabineta Predsjedništva VSTV-a BiH i višeg pravnog savjetnika predsjednika VSTV-a BiH.

Od osnivanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, radio je kao pravni savjetnik na Projektu reorganizacije prekršajnog sistema i sudova za prekršaje u BiH, kao i pravni savjetnik u Sekretarijatu VSTV-a BiH na poslovima planiranja i komunikacija i u Kabinetu Predsjedništva VSTV BiH.

Poslije pripravničkog rada u advokaturi, u periodu od 1997. do 2001. godine, kao izvršni direktor projekta OSCE-a i Vijeća Europe vodio je Komisiju za besplatnu pravnu pomoć u BiH, a potom se kao službenik za reformu pravosuđa pridružuje Uredu visokog predstavnika, odnosno Nezavisnoj pravosudnoj komisiji u BiH, koja je započela proces reforme pravosuđa u BiH.

Također je radio u Uredu Vijeća Europe u BiH, na poslovima menadžera Projekta Vijeća Europe i Europske komisije na podršci razvoja centara za edukaciju sudija i tužilaca u BiH. U okviru Ureda Vijeća Europe bio je jedan od koordinatora-vođa Projekta za izradu komentarâ na Zakon o parničnom postupku i Zakon o izvršnom postupku.

Admir Suljagić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i ima dugogodišnje iskustvo u reformi pravosudnog sistema koja se provodi u Bosni i Hercegovini od 2002. godine. Pravosudni ispit je položio 2001. godine.

Trenutno je polaznik Zajedničkog master programa Ekonomskih fakulteta u Sarajevu i Zagrebu na MBA programu Strateškog informatičkog menadžmenta. Uspješno je okončao MBA PricewaterhouseCoopers (PwC) Program administracije i upravljanja na PwC Akademiji u Beogradu.  Dodatno je prošao  programe edukacije na Queen Mary Univerzitetu u Londonu, Evropske akademije za edukaciju i društvena istraživanja u Briselu i Harvard Univerziteta, John. F. Kennedy School of Government.

Admir Suljagić tečno govori engleski jezik.

Dužnost direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić preuzima 1. marta 2013. godine, odnosno nastavlja od 1. marta 2017. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh