Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

02.09.2010.

Okružni sud Banjaluka izdaje strankama uvjerenje kojim se dokazuje da li je protiv određenog upravnog akta pokrenut upravni spor, tužbom pred  Okružnim sudom u Banjaluci.

Taksa za izdavanje uvjerenja plaća se u iznosu od 15 KM, osim za lica koja su oslobođena plaćanja taksi u skladu sa Zakonom o sudskim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18)

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh