Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Memorandum „Nošenje vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama - Analiza“

19.02.2016.

U skladu sa zaključkom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) vezanim za tačku Dnevnog rada sjednice VSTV-a BiH pod nazivom „Analiza u vezi nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama“, a koja je bila održana 10.  i 11. februara 2016. godine, VSTV BiH je na svojoj web stanici objavio Memorandum „Nošenje vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama – Analiza“.

Memorandum je objavljen u svrhu boljeg razumijevanja sadržaja i suštine ovog zaključka i njime su detaljnije razjašnjeni i interpretirani razlozi za njegovo usvajanje.

Cjelovit teksta zaključka VSTV-a BiH glasi:

  • Vijeće je usvojilo zaključak da ostaje pri ranijem zaključku koji se odnosi na zabranu nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama;
  • Vijeće je usvojilo zaključak da će se, u svrhu boljeg razumijevanja sadržaja i suštine ovog zaključka, javno objaviti memorandum na web stranici VSTV-a BiH, u kojem će biti detaljnije razjašnjeni i interpretirani razlozi za njegovo usvajanje;
  • Vijeće je usvojilo zaključak da će se, sa istim ciljem, pristupiti razgovorima, odnosno otvaranju dijaloga sa predstavnicima svih vjerskih zajednica u BiH, te zainteresiranim predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kontakti za odnose s medijima u VSTV-a BiH

Marjana Popović, glasnogovornik VSTV BiH
+387 (0)33 707 518
+387 (0)61 131 785
marjana.popovic@pravosudje.ba

Edisa Šikalo, službenik za odnose s javnošću    
+387 (0)33 707 604   
vstvpress@pravosudje.ba
edisa.sikalo@pravosudje.ba

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh