Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Informatizacija pravosuđa u BiH

Počeci informatizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini

Neposredno prije uvođenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) u pravosudni sistem, sudovi i tužilaštva su imali tek nešto više od 500 kompjutera na kojima skoro uopće nije bilo licenciranog softvera. Evidencije u predmetima vođene su ručno, a da bi se dobila neka informacija bilo je neophodno pregledati brdo papirnatih spisa.

VSTV BiH je 2004. godine, usvajanjem Strategije informatizacije pravosuđa BiH, započeo proces mijenjanja načina funkcionisanja pravosudnih institucija koji se nije značajnije promijenio od početka 20. stoljeća. Motiv iza donošenja ove strategije je bio utemeljen na činjenici da bez IKT-a pravosuđe ne bi bilo u mogućnosti pružiti kvalitetne i moderne usluge, koje bi mogle odgovoriti potrebama društva, zbog čega je VSTV BiH pokrenuo proces informatizacije pravosuđa kroz uspostavu neophodne infrastrukture, te uvođenja savremenih i potrebama pravosuđa prilagođenih IKT rješenja.

Provodeći proces informatizacije pravosuđa u BiH, VSTV je uvijek bio rukovođen krajnjim ciljevima ovog procesa, tačnije:

 • pravovremenim i učinkovitim pružanjem kvalitetnih usluga, i
 • povećanjem transparentnosti rada bh. sudova i tužilaštava.

Sve inovacije i aktivnosti u procesu informatizacije pravosuđa realizirane su sa namjerom da donesu dodatnu korist krajnjim korisnicima, odnosno građanima Bosne i Hercegovine.


Prva faza informatizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini

Prva faza informatizacije bosanskohercegovačkog pravosuđa trajala je od sredine 2004. godine do kraja 2010. godine. U tom periodu, VSTV BiH je kroz različite kanale realizirao čitav niz koraka koji su pomogli razvoj sveobuhvatnog i modernog pravosudnog informacionog sistema, koji je u službi boljeg ostvarivanja pravda za građane Bosne i Hercegovine. Najznačajnija postignuća kojima je uspostavljen jedinstveni pravosudni informacioni sistem u BiH su sljedeća:

 • uspostavljeno je centralizirano operativno okruženje za obradu i pohranu podataka u VSTV-u;
 • uspostavljena je državna mreža širokog područja (WAN) koja povezuje 93 institucije;
 • uspostavljena je lokalna mreža u 93 institucije;
 • pravosudne institucije su opskrbljene sa preko 150 servera;
 • osigurani su računari za gotovo 5.000 korisnika u pravosuđu;
 • razvijen je i implementiran sistem za upravljanje sudskim predmetima - CMS, a za potrebe tužilaštva razvijen je sistem za upravljanje tužilačkim predmetima – TCMS;
 • građanima je omogućen lakši pristup informacijama putem pravosudnog web portala;
 • uspostavljen je sistem centralizirane, regionalne i lokalne IKT podrške;
 • više od 120 IKT stručnjaka zaposleno u sudovima i tužilaštvima širom BiH;
 • postavljeno je 50 info-pultova u javnim prostorima sudova širom BiH, kako bi se unaprijedila on-line dostupnost informacija o sudovima svim građanima, uključujući i one koji nisu u mogućnosti  da pristupe informacijama putem interneta sa drugih lokacija.

Prva faza procesa informatizacije pravosuđa kroz koji su izgrađene njegove ključne komponente je realizirana kroz niz projekata, uključujući projekte CARDS 2003, 2004 i 2005 koji su bili implementirani u periodu od 2004. do 2008. godine kojima je uspostavljena ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura, te je uveden novi sistem za pasivnu naplatu kazni – (Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije – RNKiPE).

U periodu između 2005. i 2010. godine, Evropska komisija je kroz CARDS i IPA projekte, zajedno sa drugim donatorima osigurala značajna sredstva za opremanje sudova i tužilaštava računarima, štampačima i serverima. Svi računari su bili opremljeni licenciranim operativnim sistemom Microsoft Windows XP i aplikativnim paketom Microsoft Office 2003.

IKT/CMS Projekt koji je implementiran u periodu od 2008. do 2011. godine uz podršku Švedske, Holandije, Norveške, te Evropske unije i Bosne i Hercegovine rezultirao je razvojem i potpunom implementacijom Sistema za upravljanje sudskim predmetima – CMS, razvojem i primjenom prilagođenog sistema za upravljanje tužiteljskim predmetima, te uspostavom jedinstvenog web portala koji je omogućio brz i ekonomičan razvoj web stranica pravosudnih institucija.

U sklopu procesa informatizacije, VSTV BiH je prepoznao potrebu za osiguravanjem sistemske podrške procesima vezanim za domen rada koji se odnosi na upravljanje ljudskim potencijalima, kako u samim pravosudnim institucijama, tako i u VSTV-u BiH koji je nadležan za provođenje procesa izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. U tom smjeru, VSTV BiH je u periodu od 2011. do 2014. godine, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške, razvio sveobuhvatni sistem za upravljanje ljudskim potencijalima u pravosuđu, osiguravajući tako sistemsku podršku procesu izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Sistem za upravljanje ljudskim potencijalima u pravosuđu čini čak sedam modula namijenjenih za podršku specifičnim radnim procesima, među kojima se nalazi i posebni modul namijenjen za računarsko kvalifikaciono testiranje kandidata za pozicije sudija i tužilaca. Proces izbora sudija i tužilaca je uvođenjem ovog modula u upotrebu dostigao potpuno novi nivo transparentnosti, koji bez primjene ovakvog sofisticiranog informacionog rješenja ne bi bio moguć.


Druga faza informatizacije pravosuđa u Bosni i Hercegovini

Paralelno sa završetkom prve faze razvoja pravosudnog informacionog sistema, čime je postignut planirani nivo funkcionalnosti pravosudnog informacionog sistema, Odjel za IKT VSTV-a BiH je razvio planove za dalji razvoj informacionog sistema usmjerene na pružanje adekvatne podrške jačanju efikasnosti rada u pravosudnim institucijama.

Nakon posljednjeg ciklusa unapređenja Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, portala pravosuđa BiH, kao i uvođenja sistema za učenje na daljinu realiziranih kroz projekte podrške Evropske unije IPA 2009 i IPA 2010, razvoj funkcionalnosti pravosudnog informacionog sistema je praktično dosegao tehnološke, a u određenim segmentima i infrastrukturne mogućnosti sistema.  

Kroz programe višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz budžeta Bosne i Hercegovine, kao i instrument predpristupne pomoći Evropske unije, VSTV BiH je osigurao sredstva neophodna za obnavljanje zastarjelih računara, nabavku dovoljnog broja softverskih licenci, kao i druge sistemske infrastrukture.

Početkom 2014. godine, VSTV BiH je kroz projekat „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ (IPA 2012) započeo proces razvoja nove verzije najvažnijeg segmenta pravosudnog informacionog sistema – Sistema za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, čijim će završetkom pravosuđu Bosne i Hercegovine biti osigurana tehnološka i funkcionalna podloga za unapređenje radnih procesa, na taj način doprinoseći poboljšanju efikasnosti svakodnevnog funkcionisanja sudova i tužilaštava u sigurnom i adekvatnom tehnološkom okruženju.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Anketa o radu pravosudnog web portala (pravosudje.ba)

19.03.2019.

Kako bi se građanima, profesionalcima u sektoru pravde i drugim zainteresiranim stranama omogućio jednostavan pristup informacijama i uslugama, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH pokrenulo je niz konsultacija sa korisnicima usluga web portala pravosudje.ba u sudovima i tužiteljstvima, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora i medija i sa građanima. Prikupljene informacije i prijedlozi za poboljšanje će služiti kao osnova za dalje izmjene i poboljšanja web portala. Ovaj portal je jedan od glavnih komunikacijskih kanala između pravosuđa i građana BiH i treba predstavljati pouzdan izvor informacija o pravosuđu, tako da je vaše mišljenje i učešće u ovoj fazi aktivnosti od ključne važnosti.

Ova aktivnost je dio projekta "Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana" koji finansira Evropska unija.

Molimo Vas da odgovorite na anketu i podržite nas u procesu modernizacije pravosudnog web portala.

Hvala vam na vašem vremenu i učešću.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Transparentnost na djelu- Javnosti dostupne informacije o radu sudova

19.06.2017.

Interaktivna mapa o radu 80 sudova u BiH

Pokretanjem i puštanjem u rad interaktivne mape o radu 80 sudova u Bosni i Hercegovini kao dio web portala pravosudje.ba Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) od danas uvodi još jednu tehnološku novinu u pravosuđu koja će građanima olakšati pristup sudovima, a rad sudova učiniti transparentnijim i efikasnijim.

Stranke u postupku, kao i zainteresovana javnost, moći će, po prvi put, izvršiti uvid u izvještaje o protoku predmeta, realizaciji plana rješavanja predmeta i trajanju neriješenih predmeta u nadležnosti prvostepenih i drugostepenih sudova, bez prethodnog obraćanja sudovima ili VSTV-u BiH.

Izvještaji sadržavaju statističke podatke, isključivo su informativnog karaktera i preuzimaju se iz CMS-a (Sistem za automatsko upravljanje predmetima) na sedmičnoj osnovi zahvaljujući svakodnevnom radu zaposlenih u sudovima. Mapa prikazuje sve prvostepene i drugostepene sudove u BiH. Korisnik jednim klikom može izabrati lokaciju odnosno sud na mapi ili koristiti padajuće menije za dobivanje informacija određenog suda.

Pristup je omogućen klikom na link https://pravosudje.ba/gis/izvjestaji_gm.html

Pored internet mogućnosti pregleda navedenih podataka, za sada je planiran razvoj Android aplikacije koja će omogućiti pregleda istih informacija putem telefona.

Ova vrsta inovacije u pravosuđu je u skladu s reformom pravosuđa i predstavlja zajednički napor i saradnju predstavnika projekata „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji su finansirale Vlada Švedske i Vlada Norveške i „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema – IPA 2012“ koji je finansirala Evropska unija da se rad sudova približi strankama, kao i da se javnosti omogući uvid u njihov rad.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570.

  

- KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH prezentirao mogućnosti pristupa pravosuđu putem interneta

12.06.2017.

Odlučni na putu pune transparentnosti pravosuđa

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je danas u Banjaluci predstavilo mjere koje preduzima u cilju unapređenja percepcije javnosti o radu pravosudnih institucija. Nedavno istraživanje pod nazivom „Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine za 2016. godinu“ (Indeks), obavljeno u okviru Misije USAID-a u BiH, ukazalo je na potrebu da se ulože dodatni napori na unapređenju i boljoj informisanosti javnosti o aktivnostima koje preduzima VSTV BiH.

Na današnjoj konferenciji za novinare, VSTV BiH je prezentirao alate pomoću kojih građani mogu lično pribaviti mnogobrojne informacije o pravosuđu.

Prezentirani su načini podrške putem kojih građani mogu dobiti informacije i uputstva kako da jednim „klikom“:

Sve alate razvio je Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije Sekretarijata VSTV-a BiH uz saradnju sa svim odjelima Sekretarijata VSTV-a BiH i projektima VSTV-a BiH finansiranim od strane donatora.

VSTV BiH ostaje predan ispunjavanju svog mandata u ostvarivanju nezavisnosti, efikasnosti i, što je moguće veće, transparentnosti u radu kako VSTV-a BiH tako i cjelokupnog pravosuđa.


- kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Usporen rad portala

06.06.2017.

Poštovani korisnici,

zbog tehničkih unaprjeđenja portala, moguć je usporen rad prilikom pristupa informacijama. Molimo Vas za razumijevanje i strpljenje, te ukoliko primijetite neke greške da nam se obratite na mail weburednistvo@pravosudje.ba

Hvala


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Novi centar za obradu i pohranu podataka VSTV-a BiH izgrađen uz pomoć EU i Vlade Švedske na korist građanima BiH

01.06.2017.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je uz podršku ključnih donatora i partnera, Evropske unije i Vlade Švedske proveo projekt izgradnje novog centra za obradu i pohranu podataka pravosudnog informacionog sistema u Bosni i Hercegovini. Završetak ovog vrijednog projekta obilježen je zajedničkim obilaskom centra od strane predstavnika VSTV-a BiH i donatora 1. juna 2017. godine. 

Projekt izgradnje novog centra za obradu i pohranu podataka (data centar) pravosuđa BiH predstavlja važan korak za osiguravanje dugoročne održivosti i sigurnosti pravosudnog informacionog sistema u skladu s međunarodnim standardima i najboljim evropskim praksama u ovoj oblasti. 

Izgradnja i opremanje data centra je realizirana kroz projekte „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ i „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema“ pod IPA-om 2012/2013.
Zahvaljujući podršci Evropske unije i Vlade Švedske, novi DATA CENTAR VSTV-a BiH je izgrađen i opremljen tako da osigura odgovarajuće mjere zaštite od požara, poplava, prisluškivanja i drugih nepredviđenih događaja, te da osigura kontinuirano funkcionisanje pravosudnog informacionog sistema i ključnih sistema koji se svakodnevno koriste u pravosuđu, poput sistema za upravljanje predmetima (CMS/TCMS). 

U povodu okončanja radova na izgradnji data centra, potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je uputila riječi zahvalnosti Evropskoj uniji i Vladi Švedske istakavši uticaj projekta na jačanje uloge VSTV-a BiH: „Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, realizacijom ovog važnog projekta, nastavlja da drži lidersku poziciju u informatizaciji pravosuđa u regiji kao i konkurentnu poziciju na međunarodnom nivou. Zadovoljstvo nam je što smo data centar izgradili u skladu sa najvišim međunarodnim standardima informacione sigurnosti. Naš elektronski sistem, kao kičma funkcionisanja pravosuđa u našoj zemlji ima osiguranu maksimalnu zaštitu i sigurnost u skladu sa svjetski priznatim standardima i da u svakom trenutku možemo osigurati funkcionalan i neometan rad pravosudnih institucija.“

Šefica Odsjeka za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH Chlόe Berger je izjavila: „Evropska unija, kao ključni donator u BiH, pruža kontinuiranu podršku razvoju savremenog pravosuđa sa naglaskom na korištenju informacionih i komunikacionih tehnologija i upravljanju učinkom što pomaže pružanju boljih, bržih i transparentnijih usluga građanima. Današnje puštanje u rad data centra kofinansiranog iz sredstava IPA-e je još jedan korak u izgradnji efikasnog pravosuđa u službi građana u Bosni i Hercegovini. Ova vrsta pomoći iz IPA-e dolazi uz punu podršku prioritetima koje su vlasti Bosne i Hercegovine utvrdile u Strategiji za reformu sektora pravde 2014 -2018 (SRSP) i Reformskoj agendi.“

Šefica odsjeka za razvoj i saradnju i savjetnica u Ambasadi  Švedske u Bosni i Hercegovini  Marie Bergström je istakla važnost usklađivanja IKT infrastrukture sa standardima EU: ”Zadovoljstvo mi je potvrditi da pravosuđe Bosne i Hercegovine ima sigurnu IKT infrastrukturu koja je u potpunosti usklađena sa standardima Evropske unije. Švedska je zadovoljna činjenicom da smo imali udjela u ostvarivanju ovog rezultata VSTV-a BiH koji je rezultat našeg dugoročnog partnerstva u procesima reformiranja pravosuđa.“

Direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić je ovom prilikom naglasio neka od dostignuća vezanih za novi data centar: “Kako bi osigurali nesmetano funkcioniranje CMS/TCMS-a, web portala, sistema za pristup predmetima putem interneta i drugih servisa obuhvaćenih pravosudnim informacionim sistemom, Sekretarijat VSTV-a BiH se pobrinuo da putem projekata unapređenja pravosuđa  zajedno sa Evropskom unijom i Vladom Švedske osigura izgradnju i opremanje novog centra za obradu i pohranu podataka koji omogućava funkcionisanje informatičkih servisa i sistema za sve korisnike u pravosuđu BiH i šire. Najveće dostignuće digitalne transformacije je razvoj i implementacija sistema poslovne inteligencije, koji omogućava proaktivno djelovanje predsjednika sudova i glavnih tužioca u obavljanju rukovodnih poslova u pravosudnim institucijama te monitoring i evaluaciju rada nosilaca pravosudnih funkcija. U narednom periodu IKT Odjel Sekretarijata će nastaviti digitalnu transformaciju u pravosuđu kako bi se unaprijedio kvalitet rada, te omogućio lakši i brži pristup pravdi za građane BiH.”
 
Građani su korisnici usluga pravosuđa u BiH. Data centar omogućava sigurnost pravosudnog informacionog sistema što uključuje sigurnost ličnih podataka građana, kao i poslovnih informacija. Za izgradnju infrastrukture data centra i nabavku neophodne opreme EU je izdvojila 610.000,00 eura.

Za više informacija molimo kontaktirajte Kabinet Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

- kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh