Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

14.10.2016.

U periodu od 11. do 13. oktobra 2016. godine, u Konjicu, je održana obuka pod nazivom „Edukacija i obuka rukovodnih službenika Sudske policije Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom", kojoj su prisustvovali rukovodni službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine.

 Obuka je organizirana i izvedena u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" koji finansira Vlada Velike Britanije. Obuka je realizirana u saradnji sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom.

Na otvaranju obuke prisutnim su se, pored voditelja projekta g-dina Eldana Mujanovića, direktora CPRC-a obratili g-din Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i g-din Edin Vehabović, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, koji su ukazali na značajnu ulogu Sudske policije Federacije BiH u postupcima implementacije sudskih odluka donesenih u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te iskazali potpunu spremnost Sudske policije Federacije BiH da, shodno svojim nadležnostima i raspoloživim resursima, učestvuje i pomaže pravosudnim institucijama i Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u postupcima koji za cilj imaju oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Kroz program obuke su izvedene teme iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i izvršenja sudskih odluka, kojom prilikom je težište dato na ulogu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, te saradnju sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom i drugim nadležnim institucijama koja će, u slučajevima potrebe poduzimanja mjera prinudnog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, u praksi rezultirati uspješnim izvršenjem sudskih odluka. Izvođači tema su bili g-din. Eldan Mujanović, direktor CPRC-a, g-đica Amila Ferhatović, docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, g-din. Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i g-din. Dženad Grošo, v.d. zamjenik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH.

Pored ostalog, učesnici obuke su imali priliku podijelili iskustva Sudske policije Federacije BiH pri postupanju po naredbama i zahtjevima sudova za provođenje sudskih odluka, te je ukazano na moguće izazove u postupcima provedbe sudskih odluka kojim je određeno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, a obuka je rezultirala i zaključcima koji za cilj imaju efikasnije izvršenje sudskih odluka, koji zaključci će na upoznavanje i postupanje biti dostavljeni nadležnim tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po završetku obuke, učesnicima su uručeni relevantni certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ostale fotografije

 

 

 

Predsjednik Novković održao sastanak sa rukovodiocima Sudske policije Federacije BiH

04.04.2016.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH Milorad Novković koji je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom Federacije BiH održao je sastanak sa glavnim zapovjednikom Sudske policije FBiH Edinom Vehabovićem, zamjenikom glavnog zapovjednika Marjanom Biletićem, pomoćnikom glavnog zapovjednika za operacije i sigurnost Dženadom Grošom,  pomoćnikom glavnog zapovjednika za administraciju i podršku Sudske policije FBiH Jovicom Lazićem i šefom unutrašnje kontrole Kenanom Rizvićem.

Tokom sastanka rukovodioci sudske policije su predsjednika Novkovića informisali o najaktualnijim aktivnostima u radu Sudske policije Federacije BiH, a radi postavljanja određenih ciljeva koji će omogućiti efikasniji i kvalitetniji rad Sudske policije Federacije BiH u narednom periodu. 

Ovom prilikom predsjednik Novković inicirao je i dogovorio da će sa rukovodiocima sudske policije u narednom periodu izvršiti obilazak svih deset kantonalnih odjeljenja sudske policije u Federaciji BiH. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Akcioni plan VSTV-a BiH za period 2015. - 2016. godina

28.09.2015.

Na osnovu preporuka sa Radionice o vladavini prava koja održana 15.11.2014. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nakon razmatranja na sjednici održanoj 21.09.2015. godine donijelo je Akcioni plan VSTV-a BiH za period 2015. - 2016. godina.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Aktivnosti VSTV BiH

09.11.2010.

U skladu sa nadležnostima definisanim članom 17. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VSTV BiH), VSTV BiH provodi sljedeće aktivnosti:

- Imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija - više
- Disciplinski postupci - više
- Pravosudna uprava - više
- Informatizacija pravosuđa - više
- Budžeti - više
- Edukacija  - više
- Statistika - više


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh