Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

RSS feed-ovi

RSS mehanizam (Really Simple Syndication) predstavlja jednostavan prikaz novih sadržaja portala putem Interneta.

Putem poveznica iz priloženog popisa možete pristupiti odjeljcima za pregled RSS feed-ova na web stranicama sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini.


Sudovi u Federaciji BiH

Vrhovni sud Federacije BiH

Kantonalni sudovi

Kantonalni sud u Bihaću
Kantonalni sud u Goraždu
Kantonalni sud u Livnu
Kantonalni sud u Mostaru
Kantonalni sud u Novom Travniku
Kantonalni sud u Odžaku
Kantonalni sud u Sarajevu
Kantonalni sud u Širokom Brijegu
Kantonalni sud u Tuzli
Kantonalni sud u Zenici

Općinski sudovi

Općinski sud u Bihaću
Općinski sud u Bosanskoj Krupi
Općinski sud u Bugojnu
Općinski sud u Cazinu
Općinski sud u Čapljini
Općinski sud u Goraždu
Općinski sud u Gračanici
Općinski sud u Gradačcu
Općinski sud u Kaknju
Općinski sud u Kalesiji
Općinski sud u Kiseljaku
Općinski sud u Konjicu
Općinski sud u Livnu
Općinski sud u Ljubuškom
Općinski sud u Mostaru
Općinski sud u Orašju
Općinski sud u Sanskom Mostu
Općinski sud u Širokom Brijegu
Općinski sud u Tešnju
Općinski sud u Travniku
Općinski sud u Tuzli
Općinski sud u Velikoj Kladuši
Općinski sud u Visokom
Općinski sud u Zavidovićima
Općinski sud u Zenici
Općinski sud u Žepču
Općinski sud u Živinicama


Sudovi u Republici Srpskoj

Vrhovni sud Republike Srpske

Okružni sudovi

Okružni sud u Banja Luci
Okružni sud u Bijeljini
Okružni sud u Doboju
Okružni sud u Istočnom Sarajevu
Okružni sud u Trebinju

Osnovni sudovi

Osnovni sud u Bijeljini
Osnovni sud u Derventi
Osnovni sud u Doboju
Osnovni sud u Foči
Osnovni sud u Gradišci
Osnovni sud u Kotor Varošu
Osnovni sud u Modriči
Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
Osnovni sud u Novom Gradu
Osnovni sud u Prijedoru
Osnovni sud u Prnjavoru
Osnovni sud u Sokocu
Osnovni sud u Srebrenici
Osnovni sud u Tesliću
Osnovni sud u Trebinju
Osnovni sud u Višegradu
Osnovni sud u Vlasenici
Osnovni sud u Zvorniku

Privredni sudovi

Viši privredni sud Banja Luka
Okružni privredni sud u Banja Luci
Okružni privredni sud u Doboju
Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu


Tužilaštva u Federaciji BiH

Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Kantonalna tužiteljstva

Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo
Kantonalno tužiteljstvo Srednjebosanskog kantona u Travniku
Kantonalno tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona
Kantonalno tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
Kantonalno tužiteljstvo kantona 10 - Livno
Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona
Kantonalno tužiteljstvo Zapadnohercegovačkog kantona
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona


Tužilaštava u Republici Srpskoj

Republičko tužilaštvo Republike Srpske

Okružna tužilaštva

Okružno tužilaštvo u Banja Luci
Okružno tužilaštvo u Bijeljini
Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu
Okružno tužilaštvo u Doboju
Okružno tužilaštvo u Trebinju
Okružno tužilaštvo Banja Luka - Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala - Specijalno tužilaštvo

 

Centar za sudsku dokumentaciju


Napomena: ovom listom nisu obuhvaćene institucije koje nemaju razvijene web stranice u okviru pravosudnog web portala.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh