Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Federalno tužilaštvo
Federacije Bosne i Hercegovine

Saopćenja za javnost

   1 - 6 / 13  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Seminar za glavne tužioce i glasnogovornike tužilaštava

Seminar za glavne tužioce i glasnogovornike tužilaštava

„Nije dovoljno samo izvršiti pravdu, već je neophodno da to izvršenje pravde bude vidljivo i u javnosti“, rekao je vršilac dužnosti glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Tihomir Jurko, na seminaru o jačanju transparentnosti tužilaštava u BiH, koji je održan 4.i 5. aprila 2019. godine u Sarajevu.

Glavni federalni tužilac prisustvovao sastanku Strateškog foruma rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela u BiH

Glavni federalni tužilac prisustvovao sastanku Strateškog foruma rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela u BiH

Na sastanku je razgovarano o provođenju pravila o zaštiti ličnih i tajnih podataka, informisanosti tužilaca i ovlaštenih službenih lica o forenzičkim kapacitetima, te o mogućnosti usklađivanja evidencija tužilaštava i policijskih agencija. Na sastanku je usvojen i plan rada za 2018. godinu.

Povećan broj optužnica u predmetima privrednog kriminala u Federaciji BiH

Povećan broj optužnica u predmetima privrednog kriminala u Federaciji BiH

Na nivou tužilačkog sistema Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) smanjen je broj neriješenih starih predmeta, te povećan broj optužnica u predmetima privrednog kriminala, zaključeno je na Kolegiju glavnih tužilaca FBiH održanom u Konjicu 14. i 15. decembra 2017. godine. Na ovom Kolegiju razmatrana je realizacija strateških ciljeva definisanih Strateškim okvirom tužilačkog sistema FBiH za period 2017. do 2019. godinu, a to su smanjenje broja starih predmeta, povećanje efikasnosti i kvaliteta

Glavni federalni tužilac Zdravko Knežević učestvovao je u radu dvodnevne radionice "Unapređenje komunikacije između tužilaštava i institucija revizije u BiH"

Glavni federalni tužilac Zdravko Knežević učestvovao je u radu dvodnevne radionice "Unapređenje komunikacije između tužilaštava i institucija revizije u BiH"

Glavni federalni tužilac Zdravko Knežević, učestvovao je zajedno sa glavnim tužiocima tužilaštava u BiH i predstavnicima vrhovnih institucija za reviziju javnog sektora, u radu dvodnevne radionice koja se 16. i 17. oktobra 2017. godine održala u Sarajevu, kojom prilikom su razmatrani mogući modeli unapređenja komunikacije između tužilaštava i institucija revizije u BiH.

FEDEDRALNO TUŽILAŠTVO FBiH DOMAĆIN OSMOG REDOVNOG SASTANAKA STRATEŠKOG FORUMA RUKOVODILACA TUŽILAŠTAVA I POLICIJSKIH AGENCIJA

FEDEDRALNO TUŽILAŠTVO FBiH DOMAĆIN OSMOG REDOVNOG SASTANAKA STRATEŠKOG FORUMA RUKOVODILACA TUŽILAŠTAVA I POLICIJSKIH AGENCIJA

Glavni federalni tužilac gdin Zdravko Knežević bio je domaćin osmog sastanka Strateškog foruma rukovodilaca tužilaštava i policijskih agencija koji je održan 13.09.2017. u Sarajevu, u prostorijama Federalnog tužilaštva FBiH.

Reagovanje na članak objavljen na portalu „Prve novine“

Reagovanje na članak objavljen na portalu „Prve novine“

Povodom članka “Korupcija u Federalnom tužilaštvu?”, objavljenog 04.05.2017. godine na portalu “Prve novine”, u cilju objektivnog informisanja javnosti, Federalno tužilaštvo Federacije BiH obavještava javnost da sadržina objavljenog članka nije istinita, s obzirom da ovo Tužilaštvo nikada nije zaprimilo bilo kakvu prijavu, bilo kojeg podnosioca, a koja se tiče odnosa kablovskih operatera u BiH, ili drugih aktera pomenutih u spornom članku.

   1 - 6 / 13  >